Εργασία

Η διαπραγμάτευση του μισθού

ThinkstockPhotos-170083558

Η διαπραγμάτευση μισθού εν μέσω της οικονομικής κρίσης δεν είναι εύκολη υπόθεση για έναν εργαζόμενο. Σίγουρα θα ήθελε να πάρει αυτό που του αξίζει, όμως κάτω από τέτοιες συνθήκες είναι δύσκολο να το διεκδικήσει.

Στην αγορά υπάρχει τεράστιος αριθμός υποψηφίων που αναζητά μια θέση εργασίας, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι εργαζόμενοι να μπαίνουν στον πειρασμό να πάρουν ό,τι προσφέρει ο εργοδότης και αφήνουν στην άκρη τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης ή αντίστοιχα φοβούνται να διεκδικήσουν αύξηση μισθού, όταν είναι ήδη σε μια εταιρεία.

Τι επιλογές έχει όμως ένας άνεργος υποψήφιος στις μέρες μας και ποια τακτική πρέπει να ακολουθήσει;

–Είναι καταρχάς σημαντικό να γνωρίζει κάποιος τυχόν εναλλακτικές, ώστε να έχει ένα διαπραγματευτικό στοιχείο στα χέρια του. Όταν ένας εργαζόμενος ή υποψήφιος δεν έχει άλλες εναλλακτικές, με άλλα λόγια όταν έχει μια παθητική επαγγελματική στάση και δεν αναζητά ενεργά την εξέλιξή του, τότε η διαπραγματευτική του δύναμη μειώνεται μεν, αλλά αυτό πάλι δεν σημαίνει ότι μηδενίζεται.

–Ο εργαζόμενος/υποψήφιος θα πρέπει να είναι δημιουργικός και να μπορεί να αποδείξει την προστιθέμενη αξία που μπορεί να δώσει στην εταιρεία, δηλαδή γιατί είναι ο πλέον κατάλληλος για τη συγκεκριμένη θέση, βάσει προσόντων και εμπειρίας, και όχι ένας απλά καλός υποψήφιος.

–Επίσης, ο εργαζόμενος θα πρέπει να έχει κάνει την έρευνά του για το επίπεδο των μισθών στη συγκεκριμένη θέση στην εταιρεία, αλλά και γενικότερα στην αγορά εργασίας. Η πληροφόρηση δίνει πάντα διαπραγματευτική δύναμη. Έτσι, λοιπόν, όσο περισσότερες και ακριβείς πληροφορίες έχει ένας υποψήφιος τόσο το καλύτερο. Μπορεί να αναζητήσει έρευνες αποδοχών, να ρωτήσει γνωστούς του, να χρησιμοποιήσει τα δίκτυα επαγγελματικής δικτύωσης για να έρθει σε επαφή με ανθρώπους που μπορούν να του δώσουν συγκεκριμένη πληροφόρηση.

–Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνά ο κάθε υποψήφιος ότι η διαπραγμάτευση είναι σκόπιμο να εστιάζεται όχι μόνο στις αποδοχές αλλά και σε άλλα πράγματα, όπως είναι οι προοπτικές εξέλιξης, η διαχείριση ομάδας, η επιμόρφωση, η συμμετοχή σε ενδιαφέροντα projects, σε θέματα δηλαδή που θα συμβάλουν στο χτίσιμο της επαγγελματικής του καριέρας.

Μίνα Μπαγιώτα

Σχολιάστε το!