xe εργασία news

Οι 10 πιο σημαντικές δεξιότητες για τους εργαζόμενους του 2020

Είναι εντυπωσιακό, αλλά είναι αληθινό. Σε τρία χρόνια από τώρα, το 2020, οι εργοδότες θα αναζητούν εργαζόμενους με πολύ διαφορετικές δεξιότητες από τις σημερινές. Στην πραγματικότητα, κατά μέσο όρο περισσότερο από το ένα τρίτο των επιθυμητών ικανοτήτων σήμερα δεν θεωρούνται σημαντικές, σύμφωνα με μια πρόσφατη έκθεση από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Αυτό όμως αναμένεται να αλλάξει στο μέλλον. Η έκθεση με τίτλο «Το μέλλον των θέσεων εργασίας» χρησιμοποίησε ένα δείγμα από 350 εργοδότες σε 9 βιομηχανίες, σε 15 από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου για να καταλήξει στις προβλέψεις σχετικά με το πώς οι τεχνολογικές εξελίξεις θα αλλάξουν την αγορά.

Διαβάστε παρακάτω τις 10 δεξιότητες που θα έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση μέχρι το 2020:

Γνωστική ευελιξία

Πρόκειται για την ικανότητα να μπορεί να σκεφτεί κανείς πολλαπλές έννοιες ταυτόχρονα. Δεν ήταν καν μια επιθυμητή ικανότητα το 2015, αλλά θα γίνει πιο σημαντική κατά τη διάρκεια των επόμενων τεσσάρων ετών. Σύμφωνα με την έκθεση, αρκετές θέσεις εργασίας θα απαιτούν υψηλότερο επίπεδο γνωστικών ικανοτήτων, οι οποίες περιλαμβάνουν τη δημιουργικότητα, το λογικό συλλογισμό και το πρόβλημα της ευαισθησίας.

Διαπραγματευτικές ικανότητες

Μέχρι το 2020, οι δεξιότητες διαπραγμάτευσης θα έχουν ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση σε τεχνολογικές και μαθηματικές εργασίες, όπως εκείνη του αναλυτή δεδομένων ή του προγραμματιστή.

Προσανατολισμός στις υπηρεσίες

Πρόκειται για τη διαρκή αναζήτηση τρόπων να βοηθήσει κάποιος τους άλλους και αυτό εμπίπτει στην «ομπρέλα» των κοινωνικών δεξιοτήτων. Σύμφωνα με πρόσφατη εργασία του Εθνικού Γραφείου Οικονομικών Ερευνών, οι δυνατές κοινωνικές δεξιότητες θα συνεχίσουν να είναι σημαντικές, καθώς τα ρομπότ και η αυτοματοποίηση καταλαμβάνουν αρκετές θέσεις εργασίας.

Κρίση και λήψη αποφάσεων

Η κρίση και η λήψη αποφάσεων κατετάγη ως η 8η δεξιότητα με τη μεγαλύτερη ζήτηση το 2015, ενώ αναμένεται να ανέβει κι άλλο. Το συγκεκριμένο σύνολο ικανοτήτων θεωρείται ένα σύστημα ικανοτήτων, βάσει των οποίων τα άτομα μπορούν να αναλύουν τα δεδομένα ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις.

Συναισθηματική νοημοσύνη

Τα ρομπότ μπορεί να είναι σε θέση να κάνoυν πολλές εργασίες ταυτόχρονα, αλλά ακόμα δεν μπορούν να καταλάβουν τους ανθρώπους και τον τρόπο με τον οποίο σκέπτονται. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό οι εργαζόμενοι να έχουν ένα υψηλό επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης −της ικανότητας δηλαδή να μπορούν να καταλαβαίνουν τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις των άλλων.

Συνεργασία

Άλλη μια δεξιότητα που εμπίπτει στο πλαίσιο των κοινωνικών δεξιοτήτων και έχει να κάνει με την ικανότητα κάποιου να μπορεί να προσαρμόζει τις δράσεις του σε σχέση με τους άλλους και να συνεργάζεται αρμονικά.

Διαχείριση ανθρώπων

Η διαχείριση των ανθρώπων συνεπάγεται πως κάποιος είναι σε θέση να παρακινήσει τους υπόλοιπους, μπορεί να αναπτύξει τις ικανότητες των εργαζομένων και να τους κάνει καλύτερους στη δουλειά τους. Η έκθεση σημειώνει ότι αυτό το σύνολο ικανοτήτων θα έχει μεγάλη ζήτηση για τα διευθυντικά στελέχη στις βιομηχανίες ενέργειας και των μέσων ενημέρωσης.

Δημιουργικότητα

Η δημιουργικότητα θα έχει ιδιαίτερη σημασία στο μέλλον. Με την έλευση των νέων τεχνολογιών στη ζωή μας, οι δημιουργικοί άνθρωποι θα βρίσκονται σε ζήτηση, αφού θα υπάρχει ανάγκη για εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Κριτική σκέψη

Το να είναι κανείς σε θέση να χρησιμοποιεί τη λογική για να εντοπίσει τα δυνατά και αδύνατα σημεία των διαφόρων λύσεων και προσεγγίσεων είναι μια ικανότητα που θα χρειαστεί ακόμα κι αν η αυτοματοποίηση περάσει σε όλα τα επίπεδα του εργασιακού χώρου.

Επίλυση σύνθετων προβλημάτων

Ακόμη και με την αύξηση των δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων, οι άνθρωποι θα εξακολουθούν να χρειάζονται ένα βασικό προσόν για να είναι σε θέση να λύσουν σύνθετα προβλήματα. Οι ερωτηθέντες στην έρευνα ανέδειξαν αυτή τη δεξιότητα ως τη μεγαλύτερη σε ζήτηση για το 2015 και θα παραμείνει η υπ’ αριθμόν ένα πιο επιθυμητή δεξιότητα το 2020. Είναι εντυπωσιακό το στοιχείο της έκθεσης, σύμφωνα με το οποίο, το 36% του συνόλου των θέσεων εργασίας σε όλους τους κλάδους αναμένεται να απαιτεί σύνθετες ικανότητες επίλυσης προβλημάτων ως βασικό προσόν μέχρι το 2020.

Επιμέλεια: Mίνα Μπαγιώτα

Σχολιάστε το!