xe property news

Αυθαίρετα: Σώστε τα με 80 δόσεις και έως 60% έκπτωση

Ποιες παραβάσεις νομιμοποιούνται με 250 ευρώ

 

Έρχεται η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου

 

Αύξηση των δόσεων καταβολής του επιβαλλόμενου προστίμου από 60 σε 80, παράταση υπαγωγής για δύο χρόνια, σημαντικές εκπτώσεις του προστίμου για ευπαθείς κατηγορίες πολιτών, μείωση των προστίμων για αυθαίρετες κατοικίες που έχουν κατασκευασθεί μεταξύ 1983-93 και νομιμοποίηση πλήθους παραβάσεων με μόλις 250 ευρώ προβλέπει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος για την αυθαίρετη δόμηση.

Ενόψει της ψήφισής του και για να μην υπάρξει κενό νόμου, δόθηκε παράταση στην προθεσμία υπαγωγής στον ισχύοντα Ν.4178/2013 για τη ρύθμιση αυθαίρετης δόμησης. Συγκεκριμένα η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» παρατείνεται για 30 ημέρες από τη λήξη της τελευταίας παράτασης, δηλαδή λήγει την 23-10-2017.

Όσοι έχουν υπαχθεί στον εν λόγω νόμο −ή στους προηγούμενους− χωρίς να έχουν εξοφλήσει όλες τις δόσεις, μπορούν να μεταφερθούν στο νέο νόμο, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά νέα δήλωση, με συμψηφισμό των καταβληθέντων ποσών. Τα ποσά των προστίμων που έχουν καταβληθεί θα αφαιρούνται από την τελευταία δόση και τις αμέσως προηγούμενες έως ότου ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός. Σε περίπτωση, πάντως, που μετά τον υπολογισμό του προστίμου με το νέο νόμο προκύψει ότι τα ήδη καταβληθέντα ποσά υπερβαίνουν το ποσό του προστίμου, αυτά δεν θα επιστρέφονται. Επίσης όσοι είχαν ξεκινήσει τη διαδικασία υπαγωγής αλλά σταμάτησαν την καταβολή των προστίμων θα μεταφερθούν αυτόματα στη νέα ρύθμιση.

Η προθεσμία υπαγωγής στο νέο νόμο ορίζεται έως τις 8 Ιουνίου 2019. Το πρόστιμο θα καταβάλλεται σε 80 μηνιαίες δόσεις, θα εξοφλείται δηλαδή σε βάθος επταετίας. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μηνός της ημερομηνίας υπαγωγής, παρέχεται έκπτωση 20% επί του συνολικού ποσού του προστίμου, ενώ σε περίπτωση καταβολής 30% του προστίμου σε ένα μήνα από την υπαγωγή παρέχεται έκπτωση 10% επί του προστίμου. Αντίθετα, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του ποσού της μηνιαίας δόσης, το ανεξόφλητο ποσό της δόσης προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Επιπλέον, μειωμένα πρόστιμα προβλέπονται για όσους σπεύσουν να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση. Ειδικότερα, το ενιαίο ειδικό πρόστιμο μειώνεται:

α) κατά 20%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις νέες ρυθμίσεις έως τις 8/12/2017,

β) κατά 10%, εφόσον υπαχθεί από τις 9/12/2017 έως τις 8/6/2018,

γ) κατά 10% στις περιπτώσεις που υποβληθεί μελέτη στατικής επάρκειας ταυτόχρονα με τη δήλωση υπαγωγής.

Αντίθετα, το ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυξάνεται:

α) κατά 10%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις νέες διατάξεις από τις 9/6/2018 έως τις 8/12/2018,

β) κατά 20%, εφόσον η νομιμοποίηση γίνει μετά τις 9/12/2018,

γ) κατά 10%, αν βρίσκεται σε περιοχές προστασίας για τις οποίες έχουν εκδοθεί και ισχύουν Π.Δ. καθορισμού όρων δόμησης.

Εκπτώσεις

Το παράβολο ορίζεται σε 250 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση έως 100 τ.μ., 500 ευρώ για 100-500 τ.μ., 1.000 ευρώ για 500-2.000 τ.μ., 4.000 ευρώ για 2.000-5.000 τ.μ., 10.000 ευρώ για αυθαίρετα άνω των 5.000 τ.μ.

Το πρόστιμο θα υπολογίζεται με βάση τις αντικειμενικές αξίες της 20ής Ιανουαρίου 2016, οι οποίες είναι χαμηλότερες, επί 15% επί τους λοιπούς συντελεστές που ορίζει η ρύθμιση). Σε περίπτωση συγκυριότητας, ο ιδιοκτήτης πληρώνει το ποσοστό που του αντιστοιχεί.

Μειώσεις υπάρχουν και σε πολλές ομάδες πληθυσμού, όπως ΑΜΕΑ (καταβάλλουν το 15%-20% του προστίμου), παλλινοστούντες και πολύτεκνοι (20% του προστίμου), τρίτεκνοι (30% του προστίμου), μακροχρόνια άνεργοι (30% του προστίμου), δικαιούχοι εισοδήματος κοινωνικής αλληλεγγύης (20% προστίμου). Επίσης έκπτωση 30% δικαιούνται όσοι έχουν αυθαίρετο σε οικισμό που έχει χαρακτηριστεί «στάσιμος».

Μειωμένα θα είναι τα πρόστιμα και για όσους εκτελούν εργασίες στατικής ενίσχυσης των αυθαιρέτων (βάσει στατικής μελέτης μηχανικού). Ειδικότερα, το ενιαίο ειδικό πρόστιμο, μειώνεται κατά:

-60% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 3

-50% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 2

-30% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 1.

Επίσης, εάν ολοκληρωθούν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης (βάσει μελέτης αρμόδιου μηχανικού), το ενιαίο ειδικό πρόστιμο, μειώνεται έως:

-50% για υπερβάσεις έως 250 τ.μ. σε οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας και έως 500 τ.μ. σε οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες με άλλες χρήσεις πλην κατοικίας.

-30% για μεγαλύτερες υπερβάσεις.

Μπλόκο στις μεταβιβάσεις και τις μισθώσεις

Επιπλέον στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι δεν θα επιτρέπεται πλέον η μίσθωση και η παραχώρηση ακινήτων στα οποία έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που δεν έχει νομιμοποιηθεί ή τακτοποιηθεί.

Ειδικότερα η σχετική διάταξη αναφέρει τα εξής:

Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης. Στην ανωτέρω απαγόρευση εμπίπτουν και τα ακίνητα τα οποία εισφέρονται σε εταιρεία.

Δεν επιτρέπεται η μίσθωση και παραχώρηση ακινήτων στα οποία έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης.

Από τις διατάξεις εξαιρούνται τα ακίνητα στα οποία έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις που:

  • Υφίστανται πριν από τις 30-11-1955, ημερομηνία έναρξης ισχύος του από 9-8-1955 β.δ.
  • Έχουν απαλλαγεί από την κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 720/1977 (Α’ 297).
  • Έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 1337/1983 ή των παρ. 8 και 10 του άρθρου 9 του ν. 1512/1985 (Α’4).
  • Έχει ανασταλεί η κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 20 και 21 του ν. 1337/1983 (Α’ 33), χωρίς όμως να έχει απορριφθεί με απόφαση του αρμόδιου, κατά περίπτωση, οργάνου η αίτηση για την εξαίρεση από την κατεδάφιση.
  • Έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3399/2005 (Α’ 255).
  • Έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3775/2009 (Α’ 122) ή του ν. 3843/2010 (Α’ 62), και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται σε αυτές, ή έχει περατωθεί η διαδικασία της διατήρησης με τις προϋποθέσεις του παρόντος.
  • Έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου ή έχει καταβληθεί ποσοστό 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου, κατά τις διατάξεις του παρόντος.
  • Έχουν νομιμοποιηθεί ή εξαιρεθεί από την κατεδάφιση ή έχει εκδοθεί γι’ αυτά οικοδομική άδεια από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2730/1999 (Α’ 130), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2947/2001 (Α’ 228) και τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 18, εδ. δ’ του άρθρου 8 του ν. 3207/2003 (Α’ 302)».

Ηλεκτρονική ταυτότητα

Με το νομοσχέδιο θεσπίζονται επίσης νέες ρυθμίσεις για την εφαρμογή του θεσμού της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου.

Η διαδικασία έναρξης και ενημέρωσης της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου διαφέρει ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των κτιρίων. Τα κτίρια του δημοσίου, των δήμων, τα θέατρα, οι κινηματογράφοι, οι αίθουσες εκδηλώσεων, τα μουσεία, τα γυμναστήρια, τα τουριστικά καταλύματα, τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τα πρατήρια, οι φυλακές κ.λπ. θα πρέπει να υποβάλλουν τα στοιχεία για την ταυτότητα μέσα σε πέντε έτη από την ημερομηνία ισχύος του νόμου. Για όλα τα υπόλοιπα κτίρια στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι κατοικίες, η υποβολή της ταυτότητας γίνεται κατά τη μεταβίβαση του κτιρίου, οπότε και η σχετική δήλωση για την ταυτότητα προσαρτάται υποχρεωτικώς στο συμβόλαιο της μεταβίβασής της.

Η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου της οποίας την ευθύνη θα αναλαμβάνει ο εκάστοτε επιβλέπων μηχανικός, θα περιλαμβάνει:

α) το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της,

β) τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια,

γ) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,

δ) το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,

ε) δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,

στ) τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτ. α’, β’ και ε’,

ζ) το δελτίο δομικής τρωτότητας και τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 99,

η) τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται,

θ) το πιστοποιητικό πληρότητας της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου.

Οι διατάξεις προβλέπουν επίσης την πραγματοποίηση, από το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος, δειγματοληπτικών ελέγχων, ετησίως, σε ποσοστό 3% των κτιρίων που λαμβάνουν ταυτότητα.

Αν συμπληρώθηκαν ψευδώς στοιχεία ταυτότητας κτιρίου από τον επιβλέποντα ή τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό, πέραν των ποινικών κυρώσεων επιβάλλεται πρόστιμο από 2.000 έως 20.000 ευρώ ανάλογα με την επιφάνεια που δεν έχει αποτυπωθεί, ενώ επιβάλλεται αναστολή άδειας άσκησης επαγγέλματος για διάστημα από 2 έως 24 μήνες ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις μηχανικών, το ελάχιστο κόστος για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου στην Ελλάδα, για να λάβει την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, θα ανέρχεται σε 500 ευρώ, εφόσον ασφαλώς το εν λόγω ακίνητο είναι καθ’ όλα νόμιμο και δεν φέρει καμία πολεοδομική παράβαση. Σε αντίθετη περίπτωση, το κόστος αναμένεται να είναι αισθητά μεγαλύτερο.

 

Σχολιάστε το!