xe My Home xe property news

Αυτονομία με… επιβάρυνση

Όλες οι αλλαγές για την αυτόνομη θέρμανση στις πολυκατοικίες

Τι θα γίνει με τις κοινόχρηστες δαπάνες θέρμανσης

Μια νέα διαδικασία, πιο αργή και ενδεχομένως πιο ακριβή, για όσους επιλέγουν τη λύση της αυτόνομης θέρμανσης θεσπίζεται για τη δυνατότητα των ιδιοκτητών διαμερισμάτων να αυτονομηθούν από την κεντρική θέρμανση της πολυκατοικίας.

Συγκεκριμένα με διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Έλεγχος και προστασία δομημένου περιβάλλοντος» προβλέπεται η αυτονόμηση χωρίς την έγκριση του 50% συν ενός συνιδιοκτήτη, ωστόσο πλέον πρέπει να συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις. Βασικός όρος είναι να βελτιώνεται η ενεργειακή αποδοτικότητα του κτιρίου. Πρέπει δηλαδή να προκύπτει ότι η ανεξάρτητη μόνιμη εγκατάσταση θέρμανσης βελτιώνει την ενεργειακή αποδοτικότητα της ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Ε.Ν.Α.Κ).

Για την εγκατάσταση του νέου συστήματος λαμβάνονται όλες οι πολεοδομικές άδειες και ο απαιτούμενος εξοπλισμός τοποθετείται εντός της αυτονομούμενης οριζόντιας ιδιοκτησίας ή σε χώρο που ανήκει στην κυριότητα ή στην αποκλειστική χρήση του ιδιοκτήτη.

Επίσης ο ιδιοκτήτης που θα αυτονομήσει το διαμέρισμά του πριν την έναρξη της εγκατάστασης αυτόνομου συστήματος θέρμανσης έχει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει στους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας την αποσύνδεσή του από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου, τον τρόπο όδευσης των σωληνώσεων της παροχής μέχρι την ιδιοκτησία του και το χρόνο έναρξης και την αναμενόμενη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης.

Προφανώς οι αυτονομηθέντες αναλαμβάνουν οι ίδιοι τη σχετική δαπάνη, ενώ είναι υποχρεωμένοι να μονώνουν τους σωλήνες της κεντρικής θέρμανσης που τυχόν διέρχονται από αυτό, ώστε να μην επηρεάζεται η θέρμανση των υπόλοιπων διαμερισμάτων.

Απαλλαγή μόνο για το κόστος καυσίμου

Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στα έξοδα, το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο προβλέπει πως η αυτονομημένη κατοικία θα απαλλάσσεται από το κόστος κατανάλωσης καυσίμου της κεντρικής θέρμανσης. Ωστόσο, θα εξακολουθήσει να επιβαρύνεται από τις λοιπές δαπάνες του συστήματος, τακτικές (δηλαδή τη συντήρηση) και έκτακτες (όπως επισκευές). Δηλαδή, εάν στο μέλλον αποφασιστεί η αλλαγή του κεντρικού καυστήρα ή χρειαστεί να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί λόγω βλάβης το κεντρικό σύστημα θέρμανσης, ο ιδιοκτήτης που έχει αυτονομηθεί θα καταβάλλει το ποσό που αναλογεί στην ιδιοκτησία του.

Μόνο με απόφαση της πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας μπορεί να δοθεί πλήρης απαλλαγή των ιδιοκτησιών που αυτονομούνται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο νομοσχέδιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος 4447 δεν καθόριζε αν (και με ποιον τρόπο) το διαμέρισμα θα συνέχιζε να επιβαρύνεται από τα έξοδα της κεντρικής θέρμανσης.

Για λόγους ισότητας, το νέο πλαίσιο θα αφορά και σχετικές αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί και όσες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί με διαφορετικό τρόπο.

Πώς ξεπερνιέται το εμπόδιο της… συνέλευσης

Αν και η αρχή της απόλυτης πλειοψηφίας (50% + 1 ψήφος) στις γενικές συνελεύσεις εξακολουθεί να ισχύει για όλες τις αποφάσεις που αφορούν την πολυκατοικία, όπως η αλλαγή συστήματος κεντρικής θέρμανσης, αλλαγή εξοπλισμού, αυτονόμηση διαμερισμάτων, μεταβολή ή επέμβαση στους κοινόχρηστους χώρους κ.λπ., δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο για να αυτονομηθεί κάποιος ιδιοκτήτης.

Κι αυτό γιατί κάθε ιδιοκτήτης οριζόντιας ιδιοκτησίας, ανεξαρτήτως ποσοστού συνιδιοκτησίας και αντίθετης πρόβλεψης στον κανονισμό σχέσεων συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας, μπορεί να ζητήσει εγγράφως από το διαχειριστή της πολυκατοικίας τη σύγκληση συνέλευσης συνιδιοκτητών με θέμα τη λήψη απόφασης για την αλλαγή του συστήματος κεντρικής θέρμανσης ή την αποσύνδεση της ιδιοκτησίας του από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου.

Σε πολυκατοικίες όπου δεν υπάρχει διαχειριστής ή αν ο διαχειριστής της πολυκατοικίας δεν συγκαλέσει εντός 30 ημερών τη συνέλευση, ο ιδιοκτήτης συγκαλεί τη συνέλευση αναρτώντας πρόσκληση στην είσοδο του κτιρίου και καθορίζοντας τόπο συνεδρίασης εντός της πολυκατοικίας και ημερομηνία συνεδρίασης που πρέπει να απέχει τουλάχιστον 10 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης.

Αν η συνέλευση συνιδιοκτητών λάβει αρνητική απόφαση ή δεν λάβει απόφαση εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της πρώτης σύγκλησής της, ο ιδιοκτήτης που ζήτησε τη σύγκλησή της δικαιούται, με δική του δαπάνη, ευθύνη και επιμέλεια και κατά τρόπο που να μη θίγει τη θέρμανση των ιδιοκτησιών των λοιπών συνιδιοκτητών, να αποσυνδέσει την ιδιοκτησία του από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου με μόνωση των σωλήνων της κεντρικής θέρμανσης που διέρχονται από την ιδιοκτησία του και να τη συνδέσει αυτόνομα με το δίκτυο φυσικού αερίου ή να εγκαταστήσει σε αυτήν άλλο αυτόνομο σύστημα θέρμανσης αποδοτικότερο του υφισταμένου καυσίμου.

 

σχόλιο

  • Οσον αφορα την αυτονομια θερμανσης ενος διαμερισματος γνωριζετε εαν μπορει να μπει κλιματιστικο ;ευχαριστω

Σχολιάστε το!