xe property news

Δείτε με ποιον τρόπο θα υπολογιστούν οι νέες αντικειμενικές αξίες

Τον Μάρτιο θα ανακοινωθούν εκτός απροόπτου οι νέες αντικειμενικές αξίες και ήδη για τους πιστοποιημένους εκτιμητές, οι οποίοι έχουν αναλάβει να κάνουν τις σχετικές εισηγήσεις, μετράει αντίστροφα η προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου τους.

Οι νέες αντικειμενικές αξίες, παρότι θα ανακοινωθούν τον Μάρτιο, θα εφαρμοστούν αναδρομικά από την 1/1/2018 και θα ισχύσουν και για τον ΕΝΦΙΑ του 2018.

Δεδομένου όμως ότι το τελικό ποσό είσπραξης του φόρου θα παραμείνει αμετάβλητο στο ποσό των 2,65 δισ. ευρώ, σημαίνει ότι θα αλλάξουν δραστικά οι συντελεστές του φόρου ακίνητης περιουσίας, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν υπέρμετρα οι χαμηλές ιδιοκτησίες.

Τις λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογιστούν οι νέες αντικειμενικές αξίες περιλαμβάνει η σχετική απόφαση του υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με την απόφαση, για τον υπολογισμό των τιμών ζώνης σε όλη την Επικράτεια θα λαμβάνεται ως μέση επιφάνεια διαμερίσματος πρώτου ορόφου τα 75 τ.μ. και μονοκατοικίας τα 100 τ.μ., ενώ ο προσδιορισμός της τιμής ζώνης θα πρέπει να προκύπτει σύμφωνα με αποδεδειγμένη εκτενή έρευνα της κτηματαγοράς σε συγκεκριμένη υφιστάμενη ζώνη.

Επιπλέον, θα πρέπει να παρατίθενται σχετικά συγκριτικά στοιχεία από αιτούμενες τιμές πώλησης, καθώς και πράξεις αγοραπωλησίας (σε συνεργασία με μεσιτικά γραφεία). Και επειδή φυσικά οι αγοραπωλησίες ακινήτων με τέτοια χαρακτηριστικά είναι ελάχιστες, θα πρέπει να γίνουν και οι αναγκαίες αναγωγές, με ειδικούς συντελεστές για την παλαιότητα, τον όροφο, τα τετραγωνικά μέτρα, αν βρίσκεται σε εμπορική θέση και αν είναι γωνιακό, διαμπερές ή με πρόσοψη σε πλατεία – κοινόχρηστο χώρο.

Οι πιστοποιημένοι εκτιμητές θα προχωρούν στις ακόλουθες κινήσεις:

  • Θα προχωρούν με κάθε πρόσφορο μέσο στη διαμόρφωση επιστημονικά τεκμηριωμένης εισήγησης, προκειμένου να συμπληρώσουν το προαναφερόμενο έγγραφο πρότυπο εκτίμησης.
  • Αφού ολοκληρώσουν την απαραίτητη έρευνα και συγκεντρώσουν τα αντίστοιχα στοιχεία, θα προχωρούν στην ψηφιοποίηση μέσω ηλεκτρονικού σαρωτή του συμπληρωμένου εγγράφου προτύπου σε ένα αρχείο.
  • Θα εισέρχονται στην ίδια ηλεκτρονική εφαρμογή της ΓΓΠΣ με τους κωδικούς του Taxisnet και θα προχωρούν στη συμπλήρωση της εκτίμησής τους για την κάθε τιμή ζώνης.

Τα στοιχεία που θα παραδώσουν οι εκτιμητές θα υποστούν ειδική επεξεργασία από εντεταλμένους υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να γίνουν διορθώσεις όπου θα υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις. Συγκεκριμένα, με την επιλογή ενός δήμου, ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας ή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων θα συμπληρώνει στον υπολογιστή τα στοιχεία των τιμών ζώνης του δήμου αυτού. Δεξιά από κάθε ζώνη θα αναγράφονται:

  1. Η τρέχουσα τιμή ζώνης
  2. Η εκτίμηση του κάθε εκτιμητή (δηλαδή, έως τέσσερα πεδία, ανάλογα με το αν έχουν υποβληθεί επιτυχώς εισηγήσεις από τους τέσσερις ορισθέντες εκτιμητές)
  3. Η μέγιστη τιμή μεταξύ των υποβληθεισών εκτιμήσεων
  4. Η ελάχιστη τιμή μεταξύ των υποβληθεισών εκτιμήσεων
  5. Ο μέσος όρος των υποβληθεισών εκτιμήσεων
  6. Η μέση απόκλιση μεταξύ των υποβληθεισών εκτιμήσεων
  7. Οι αποκλίσεις τους με την τρέχουσα τιμή ζώνης.

Επιπροσθέτως, η εφαρμογή θα μπορεί να παραμετροποιηθεί ώστε να δεχθεί αντίστοιχα δεδομένα ανά ζώνη από τραπεζικά ιδρύματα προς το σκοπό διασταυρώσεων. Αντιστοίχως, θα μπορεί να παραμετροποιηθεί, προκειμένου να διενεργούνται διασταυρώσεις και με τα στοιχεία αυτά. Τα ανωτέρω στοιχεία θα μπορούν να εξάγονται σε υπολογιστικά φύλλα (excel), για τις ανάγκες της δευτεροβάθμιας επιτροπής, η οποία θα κάνει και την τελική εισήγηση.

Σχολιάστε το!