xe property news

Επιδότηση έως 17.500 από το νέο «Εξοικονομώ»

Αναλυτικά τα 14 βήματα της διαδικασίας ένταξης στο πρόγραμμα

Με ηλεκτρονική υποβολή όλων των δικαιολογητικών και online παρακολούθηση από τους ωφελούμενους, μέσω του νέου προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» μπορούν να αναβαθμιστούν ενεργειακά μονοκατοικίες, μεμονωμένα διαμερίσματα, αλλά και πολυκατοικίες. Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε: αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης, τοποθέτηση θερμομόνωσης και θερμοπρόσοψης στο κέλυφος του κτιρίου, αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης (λέβητες) και παροχής ζεστού νερού (ηλιακοί θερμοσίφωνες).

Μετά από πολλές καθυστερήσεις και συνεχείς αλλαγές ημερομηνιών, αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την έναρξη του νέου προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ», το οποίο θα ανακοινωθεί τελικά από τα συναρμόδια Yπουργεία Οικονομίας και Περιβάλλοντος, στην καλύτερη περίπτωση αρχές Σεπτεμβρίου ή το αργότερο στις αρχές Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έχουν γίνει, εκτιμάται ότι με το νέο πρόγραμμα θα ωφεληθούν 40.000 κατοικίες, ενώ η διαδικασία της αίτησης και κατάθεσης δικαιολογητικών θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και επίσης online θα παρακολουθείται η εξέλιξη των αιτήσεων όσο και του ίδιου του προγράμματος από το ΕΤΕΑΝ −δικαιούχο του προγράμματος− και τους πολίτες.

Η δημόσια δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε 292,2 εκατ. ευρώ.

Τα κίνητρα που δίνει το νέο πρόγραμμα αφορούν επιδότηση επί των δαπανών για τις οικοδομικές παρεμβάσεις και άτοκο τραπεζικό δάνειο (το επιτόκιο χρηματοδοτείται 100% από το ΕΤΕΑΝ) με δυνατότητα συνδυασμού και των δύο προαναφερόμενων μορφών. Να σημειωθεί ωστόσο ότι σε αντίθεση με το πρώτο «Εξοικονομώ» η λήψη τραπεζικού δανείου είναι προαιρετική, ενώ το ύψος των ενισχύσεων θα εξαρτάται από το εισόδημα του νοικοκυριού και τον προϋπολογισμό των εργασιών που θέλει να εκτελέσει.

 

Τι χρηματοδοτείται

 

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε:

 1. Αντικατάσταση κουφωμάτων (συμπεριλαμβάνονται κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά κ.λπ.).
 2. Αντικατάσταση συστημάτων σκίασης (συμπεριλαμβάνεται μέχρι και τοποθέτηση τεντών).
 3. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (περιλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη π.χ. αντικατάσταση κεραμιδιών κ.λπ.).
 4. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης (συμπεριλαμβάνονται αντλίες θερμότητας, η αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης −λέβητες− και του δικτύου διανομής, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κ.λπ.).
 5. Αναβάθμιση του συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης (τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα).

 

Επιλέξιμες κατοικίες

 

Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία ως σύνολο κτιρίου και το μεμονωμένο διαμέρισμα που ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:

−Χρησιμοποιείται ως κατοικία

−Φέρει οικοδομική άδεια

−Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ

−Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

 

Πολυκατοικίες

Για να χαρακτηρισθεί μια πολυκατοικία, ως σύνολο κτιρίου, επιλέξιμη κατοικία θα πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα:

−Τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτησιών (διαμερίσματα και λοιπές χρήσεις) να χρησιμοποιείται ως κατοικία. Δεν χαρακτηρίζονται όμως ως επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτιρίου).

−Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, υποβάλλεται σχετική αίτηση από εκπρόσωπο του συνόλου των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων με στοιχεία σχετικά με την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του κτιρίου, καθώς και επιμέρους αιτήσεις από καθένα από τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

−Υποβάλλεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο μέρος του κτιρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.

 

Ωφελούμενοι – Ποσοστά ενίσχυσης

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

−έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία

−πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών του παρακάτω πίνακα

Κατηγορία Ατομικό

Εισόδημα

(σε ευρώ)

Οικογενειακό

Εισόδημα

(σε ευρώ)

Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης Αύξηση Επιχορήγησης ανά προστατευόμενο μέλος Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης
1 Έως 10.000 Έως 20.000 60% 5% 70%
2 10.001 έως 15.000 20.001

έως 25.000

50% 5% 70%
3 15.001 έως 20.000 25.001 έως 30.000 40% 5% 70%
4 20.001 έως 25.000 30.001 έως 35.000 35% 5% 70%
5 25.001 έως 30.000 35.001 έως 40.000 30% 5% 50%
6 30.001 έως 35.000 40.001 έως 45.000 25% 5% 50%
7 35.001 έως 40.000 45.001 έως 50.000 0% 0% 0%

 

Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός

 

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση ωφελουμένου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας με μέγιστο τις 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Με δεδομένο ότι το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να διαμορφωθεί στο 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, τότε το μέγιστο ύψος της επιδότησης μπορεί να διαμορφωθεί στις 17.500 ευρώ. Το επιπλέον ποσό (έως τις 25.000 ευρώ) καλύπτεται είτε από ίδια συμμετοχή ή από τραπεζικό δανεισμό.

Επιπλέον, καλύπτεται από το πρόγραμμα:

α. το κόστος, που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων

β. η αμοιβή του συμβούλου έργου.

Ο τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός καθορίζεται βάσει των προσκομισθέντων παραστατικών δαπανών και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον επιλέξιμο προϋπολογισμό της απόφασης υπαγωγής καθώς και τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης του προγράμματος.

Οι ωφελούμενοι, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση και το πλήθος των προστατευόμενων μελών τους, λαμβάνουν την αντίστοιχη επιχορήγηση και είτε αναλαμβάνουν την πληρωμή του υπολοίπου ή μέρους του ποσού με ίδια κεφάλαια είτε συνάπτουν δανειακή σύμβαση, εφόσον το επιθυμούν, για το υπόλοιπο ποσοστό του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου με 100% επιδότηση επιτοκίου.

Σε περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί καθόλου δάνειο, τότε ο ωφελούμενος δεν λαμβάνει προκαταβολή, διενεργεί τις παρεμβάσεις και μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και την προσκόμιση των παραστατικών δαπανών επί πιστώσει, υπολογίζεται ανάλογα με το εισόδημά του το ποσό της επιχορήγησης καθώς και το ποσό των ιδίων κεφαλαίων. Μετά την πληρωμή του ποσού των ιδίων κεφαλαίων, εκταμιεύεται η επιχορήγηση με απευθείας πληρωμή των αναδόχων/προμηθευτών σε τραπεζικό λογαριασμό τους από το χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

 

Βασικά χαρακτηριστικά δανείου

 

 • Μηδενικό διαχειριστικό κόστος
 • Δεν απαιτούνται από το χρηματοπιστωτικό οργανισμό εξασφαλίσεις για την παροχή του δανείου. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η δυνατότητα να τεθεί εγγυητής σε όσες περιπτώσεις το επιθυμούν οι πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την πιστοληπτική τους ικανότητα και ιδίως στις περιπτώσεις ηλικιωμένων, ανηλίκων, καθώς και πολιτών που στερούνται επαρκούς ατομικού εισοδήματος, όπως ενδεικτικά οικοκυρές και άνεργοι.
 • Η διάρκεια του δανείου είναι τέσσερα, πέντε ή έξι έτη, με καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας τόκων την 31.12.2023.
 • Η τοκοχρεωλυτική απόσβεση του δανείου γίνεται από τον ωφελούμενο με μηνιαία συχνότητα και σταθερό επιτόκιο καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου.
 • Δυνατότητα για πρόωρη, μερική ή ολική εξόφληση του δανείου χωρίς επιβάρυνση.
 • Το ΕΤΕΑΝ δύναται να καταβάλλει τους τόκους στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για χρονικό διάστημα έως τρεις μήνες από την ημερομηνία της πρώτης καθυστέρησης.

 

Διαδικασία υποβολής αίτησης και ένταξης στο πρόγραμμα

Τα 14 βήματα της διαδικασίας ένταξης στο πρόγραμμα είναι:

 1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του προγράμματος http://exoikonomisi.ypeka.gr. Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει σύμβουλο έργου για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, το κόστος του οποίου καλύπτεται απευθείας από το πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και την επίτευξη του ενεργειακού στόχου. Ο ενδιαφερόμενος με την υποβολή της αίτησής του λαμβάνει μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου.
 2. Ο ενδιαφερόμενος, εφόσον επιθυμεί τη λήψη δανείου, επιλέγει το χρηματοπιστωτικό οργανισμό που επιθυμεί για να διενεργηθεί έλεγχος της πιστοληπτικής του ικανότητας. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επιλέξει έναν χρηματοπιστωτικό οργανισμό στον οποίο υποχρεωτικά διατηρεί λογαριασμό. Όπως επισημαίνεται στη συνοπτική παρουσίαση του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ», λόγω των περιορισμών που ισχύουν στην κίνηση κεφαλαίου υπάρχει ενδεχόμενο αδυναμίας συμμετοχής στο πρόγραμμα λόγω μη δυνατότητας ανοίγματος νέου λογαριασμού.
 3. Οι συνεργαζόμενοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί εφαρμόζουν τους ισχύοντες εσωτερικούς κανονισμούς που τους διέπουν, καθώς και τα κριτήρια πιστοδότησης για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας. Οι συνεργαζόμενοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οφείλουν να ολοκληρώσουν τον πιστοληπτικό έλεγχο και να απαντήσουν στον αιτούντα με ηλεκτρονική επιστολή εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος που θα καθοριστεί από τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος. Μετά την ολοκλήρωση του πιστοληπτικού ελέγχου από το χρηματοπιστωτικό οργανισμό ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος με ηλεκτρονική επιστολή για το σχετικό αποτέλεσμα.
 4. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος εξασφαλίσει τις απαραίτητες συμφωνίες/συναινέσεις (συνιδιοκτητών πολυκατοικίας ή/και συγκύριων ιδιοκτησίας), και έχει λάβει θετική απάντηση από το χρηματοπιστωτικό οργανισμό που έχει επιλέξει −σε περίπτωση που έχει επιλέξει τη λήψη δανείου− απευθύνεται σε ενεργειακό επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας του και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).
 5. Για την ολοκλήρωση της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα τα στοιχεία του Α’ ΠΕΑ, τις παρεμβάσεις που έχει επιλέξει και το αντίστοιχο κόστος τους καθώς και τον ενεργειακό στόχο που θα πετύχει μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Τέλος, επισυνάπτει ηλεκτρονικά στην αίτησή του το Α’ ΠΕΑ, καθώς και λοιπά δικαιολογητικά που θα απαιτούνται.
 6. Καταχώρηση της αίτησης ως «επιλέξιμη» ή «μη επιλέξιμη – απορρίπτεται». Στην περίπτωση που η αίτηση κρίνεται ως «μη επιλέξιμη – απορρίπτεται», ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τα στοιχεία επισυνάπτοντας τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά. Ενημέρωση του ενδιαφερόμενου με ηλεκτρονική επιστολή για τυχόν ελλείποντα στοιχεία. Σε περίπτωση επισύναψης συμπληρωματικών στοιχείων εφαρμόζεται αντίστοιχη διαδικασία.
 7. Κατά τακτά χρονικά διαστήματα καταρτίζεται λίστα υπαγωγής από το δικαιούχο (ΕΤΕΑΝ) με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης και αποστέλλεται στην Επενδυτική Επιτροπή: Έκδοση απόφασης υπαγωγής αιτήσεων/ενημέρωση ωφελουμένου ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα/κοινοποίηση της έγκρισης στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό (όπου απαιτείται).
 8. Στην περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί λήψη δανείου, ο ωφελούμενος υποβάλλει δήλωση αποδοχής της συμμετοχής του στο πρόγραμμα (και τους όρους αυτού). Στην περίπτωση που έχει επιλεγεί λήψη δανείου, η υπογραφή της δανειακής σύμβασης αποτελεί και την αποδοχή του ωφελούμενου για συμμετοχή στο πρόγραμμα (και τους όρους αυτού). Με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης υπάρχει δυνατότητα εκταμίευσης ποσοστού 70% του δανείου, το οποίο αποτελεί προκαταβολή για την υλοποίηση του έργου.
 9. Υλοποίηση παρεμβάσεων.
 10. 2η Ενεργειακή επιθεώρηση/Έκδοση δεύτερου πιστοποιητικού (Β’ ΠΕΑ)
 11. Μετά την έκδοση του Β’ ΠΕΑ, ο ωφελούμενος ή ο σύμβουλος έργου καταχωρεί στο σύστημα τα στοιχεία του Β’ ΠΕΑ, τα αναλυτικά στοιχεία των παραστατικών δαπανών των παρεμβάσεων καθώς και τα στοιχεία των αναδόχων (ΑΦΜ, Επωνυμία, Τράπεζα, ΙΒΑΝ). Τέλος επισυνάπτει ηλεκτρονικά στην αίτησή του το Β’ ΠΕΑ, τα παραστατικά δαπανών και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παρεμβάσεων.
 12. Έλεγχος ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας/πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου από το δικαιούχο.
 13. Για την ολοκλήρωση της εκταμίευσης ελέγχονται από το δικαιούχο:

α) τα παραστατικά των δαπανών και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παρεμβάσεων

β) η επίτευξη του ενεργειακού στόχου βάσει των στοιχείων του πρώτου και του δεύτερου πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης.

Για τη λήψη των κινήτρων του προγράμματος (επιχορήγηση, κόστος συμβούλου έργου, κόστος Α’ και Β ’ΠΕΑ και σε περίπτωση λήψης δανείου – άτοκο δάνειο) ο ωφελούμενος επισυνάπτει στο Πληροφοριακό Σύστημα τα σχετικά αποδεικτικά συμμετοχής του επί των σχετικών δαπανών. Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω από το δικαιούχο (ΕΤΕΑΝ) αποδίδονται τα κίνητρα.

 1. Ο δικαιούχος του προγράμματος (ΕΤΕΑΝ) πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους στους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για την ορθή υλοποίηση της Επιχειρησιακής συμφωνίας.

Σχολιάστε το!