xe property news

Ξεκινά έρευνα η ΡΑΕ για ΕΛΤΑ και τους λογαριασμούς της ΔΕΗ

Παρέμβαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) προκάλεσαν οι πληροφορίες περί καθυστέρησης της απόδοσης των χρημάτων για λογαριασμούς ρεύματος καταναλωτών από τα ΕΛΤΑ προς τη ΔΕΗ.

Η ΡΑΕ απέστειλε στη ΔΕΗ και σε όλους τους ενεργούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας επιστολή, μέσω της οποίας ζητεί να υπάρξει πληροφόρηση για το θέμα. Στην επιστολή, η ΡΑΕ τονίζει ότι έχει γίνει το τελευταίο διάστημα αποδέκτης παραπόνων καταναλωτών, οι οποίοι, παρότι εξόφλησαν εμπρόθεσμα ως όφειλαν τους λογαριασμούς για την κατανάλωση ενέργειας μέσω εταιρειών/φορέων που έχουν εισπρακτικό ρόλο (όπως τα ΕΛΤΑ), διαμαρτύρονται για την απώλεια του δικαιώματος «εκπτώσεων συνέπειας», η οποία οφείλεται στην καθυστέρηση απόδοσης των εισπραχθέντων από τις εταιρείες αυτές ποσών στους Προμηθευτές. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, αναφέρει η επιστολή της ΡΑΕ, η καθυστέρηση αυτή δύναται να επιφέρει ακόμη και τη διακοπή παροχής ενέργειας από τους προμηθευτές με την αιτιολογία ύπαρξης ανεξόφλητων οφειλών.

Η ΡΑΕ καλεί τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας να ενημερώσουν εάν έχουν λάβει χώρα καθυστερήσεις στην απόδοση των ποσών που καταβάλλονται εμπρoθέσμως από τους καταναλωτές από εταιρείες που έχουν εισπρακτικό ρόλο (όπως τα ΕΛΤΑ ή και άλλες). Στο πλαίσιο αυτό να αναφερθεί ι) ο αριθμός των διαπιστωμένων σχετικών περιστατικών, ιι) ο μέσος όρος υπερημερίας, πέραν των προβλεπόμενων στη σχετική σύμβαση, ιιι) το ύψος των ποσών σωρευτικά αντιστοίχως. Επίσης, ζητείται ενημέρωση για το εάν η ως άνω καθυστέρηση οδήγησε σε απώλεια εκπτώσεων συνέπειας ή/και σε διακοπή παροχής ενέργειας και σε πόσες περιπτώσεις.

Επιπλέον, η ΡΑΕ ζητά πληροφόρηση για το πώς πραγματοποιείται η παρακολούθηση της εμπρόθεσμης καταβολής, αλλά και απόδοσης των ποσών λογαριασμών ενέργειας πελατών των προμηθευτών ενέργειας από τρίτους φορείς που εισπράττουν για λογαριασμό τους οφειλές καταναλωτών. Η ΡΑΕ ζητεί από τους παρόχους να απαντήσουν μέσα σε 10 ημέρες στο ερωτηματολόγιο.

Από την πλευρά των ΕΛΤΑ δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη ενημέρωση για το θέμα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως επικαλούνται προβλήματα στις χρηματοροές τους που έχουν προκληθεί εξαιτίας της καθυστέρησης στην καταβολή για την αποζημίωση της καθολικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η καθυστέρηση που υπάρχει στην καταβολή των οφειλομένων στη ΔΕΗ λήγει τις επόμενες ημέρες, ενώ σε άλλους προμηθευτές υποστηρίζεται ότι δεν υπάρχουν οφειλόμενα.

 

Παρέμβαση από το Συνήγορο του Καταναλωτή

Το θέμα έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, καθώς έχει κινηθεί το ενδιαφέρον και των εποπτικών ανεξάρτητων αρχών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε επιστολή του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς τα ΕΛΤΑ και τη ΔΕΗ, η καθυστέρηση απόδοσης από τα ΕΛΤΑ των ποσών που εισπράχθηκαν για λογαριασμούς της ΔΕΗ έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της «έκπτωσης συνέπειας» (15%) που χορηγείται στον καταναλωτή σε περίπτωση έγκαιρης εξόφλησης, καθώς και, το σημαντικότερο, τη διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Οι καταναλωτές, αν και διαθέτουν τις αποδείξεις εμπρόθεσμης εξόφλησης των λογαριασμών τους −και παρότι έχουν πληρώσει και σχετική προμήθεια στα ΕΛΤΑ για τις υπηρεσίες τους, ώστε να διασφαλίσουν το εμπρόθεσμο της εξόφλησης του λογαριασμού τους− επωμίζονται τις δυσμενείς συνέπειες ενός προβλήματος που αφορά τις σχέσεις της ΔΕΗ με έναν από τους επίσημους συνεργάτες της, αναφέρει.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η ανεξάρτητη αρχή ζητάει από τα ΕΛΤΑ:

  1. Ενημέρωση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, σχετικά με τους λόγους της μη απόδοσης ή της μη έγκαιρης απόδοσης των ποσών που έχουν καταβληθεί από τους καταναλωτές προς τα ΕΛΤΑ.
  2. Τις άμεσες ενέργειες των ΕΛΤΑ σχετικά με την αποκατάσταση της τακτικής και εμπρόθεσμης απόδοσης των καταβολών των καταναλωτών που εισπράττει για λογαριασμό της ΔΕΗ.
  3. Να γίνει ειδική ενημέρωση της ΔΕΗ από τα ΕΛΤΑ, σε περίπτωση καθυστέρησης απόδοσης χρηματικών ποσών, τα οποία έχουν καταβληθεί εμπροθέσμως από τους καταναλωτές, κατά προτίμηση με ηλεκτρονικά μέσα και χωρίς να χρειάζεται η μαζική προσέλευση των καταναλωτών στα κατά τόπους καταστήματα, ώστε να μην προχωρήσει η εταιρεία στη λήψη μέτρων σε βάρος τους.

Επιπλέον, ζητάει από τη ΔΕΗ:

  1. Να προβεί σε αναστολή των μέτρων αξίωσης των σχετικών οφειλών, κατόπιν ειδικής ενημέρωσης από τα ΕΛΤΑ ή από τους καταναλωτές για τις περιπτώσεις καθυστέρησης εκ μέρους της στην απόδοση των ποσών που εισέπραξε για λογαριασμό της ΔΕΗ.
  2. Να μεριμνήσει για την απρόσκοπτη χορήγηση των «εκπτώσεων συνέπειας» επί εμπρόθεσμης εξόφλησης (15%), εφόσον διαπιστώνεται ότι οι τυχόν καθυστερήσεις έγιναν χωρίς υπαιτιότητα των καταναλωτών, προβαίνοντας σε σχετικές ανακοινώσεις προς τους καταναλωτές, ιδίως ως προς τους προτεινόμενους τρόπους εξόφλησης των λογαριασμών.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή δηλώνει ότι επιφυλάσσεται για περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο της διερεύνησης του θέματος.

 

Ομαδική αγωγή του ΙΝΚΑ

Παρέμβαση υπήρξε και από το Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝΚΑ). Η καταναλωτική οργάνωση με ανακοίνωσή της αναφέρει ότι προτίθεται να ασκήσει συλλογική αγωγή «υπέρ των καταναλωτών ρεύματος από τη ΔΕΗ που επλήρωσαν τους λογαριασμούς τους έγκαιρα και με τη συμφωνία της σχετικής έκπτωσης που συμφωνήθηκε τα ποσά παρέμειναν στα ΕΛΤΑ μέσω των οποίων έκαμαν τις πληρωμές τους».

Το ΙΝΚΑ τονίζει ότι τα ΕΛΤΑ οφείλουν να τους αποζημιώσουν και η ΔΕΗ οφείλει αμέσως και όχι αργότερα να ρυθμίσει το υπόλοιπο και να αποδώσει την έκπτωση που συμφωνήθηκε, με βάση ότι έχει λάβει γνώση σχετικά με την πληρωμή από τα ΕΛΤΑ.