xe property news

«Πράσινο φως» για την πολεοδόμηση 30 οικοδομικών συνεταιρισμών

Στον «πάγο» 220 οικοδομικοί συνεταιρισμοί στην Αττική

Τριάντα οικοδομικοί συνεταιρισμοί σε Κρήτη, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Αργολίδα, Ιωάννινα και Εύβοια φαίνεται ότι παίρνουν έγκριση οικιστικής ανάπτυξης, προκειμένου να προχωρήσουν το επόμενο διάστημα σε πολεοδόμηση. Πρόκειται για συνολική έκταση 6.878 στρεμμάτων.

Τα νεότερα στοιχεία για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς και τις ιδιωτικές πολεοδομήσεις δόθηκαν από την κ. Σταυρούλα Αγρίου, σύμβουλο του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργου Σταθάκη, σε εκδήλωση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που διοργάνωσε η «Επιτροπή Πρωτοβουλίας και Συλλογικής Δράσης Οικοδομικών Συνεταιρισμών». Στο ΥΠΕΝ εκκρεμούν 88 αιτήματα οικοδομικών συνεταιρισμών και ιδιωτικών πολεοδομήσεων.

Την ίδια ώρα ωστόσο, περίπου 220 καταγεγραμμένοι οικοδομικοί συνεταιρισμοί της Αττικής παραμένουν στον «αέρα», καθώς πολλές από τις εκτάσεις που καταλαμβάνουν υπάγονται σε περιοχές που είτε είναι δασικές είτε δεσμεύονται από άλλες διατάξεις και κανείς δεν ξέρει την εξέλιξη που θα έχουν, κρατώντας ομήρους και τους ιδιοκτήτες τους.

Οι βασικοί λόγοι, σύμφωνα με τη σύμβουλο του ΥΠΕΝ είναι τέσσερις. Καταρχάς, στο Ρυθμιστικό σχέδιο της Αττικής δεν προβλέπεται η ανάπτυξη συνεταιριστικής δόμησης και αντίστοιχα στα εγκεκριμένα Γενικά Πολεδομικά Σχέδια (ΓΠΣ), στα οποία εμπίπτουν εκτάσεις Οικοδομικών Συνεταιρισμών, δεν καθορίζονται περιοχές περιβαλλοντικής αναβάθμισης και ιδιωτικής πολεοδόμησης.

Επιπλέον, στη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού δεν έχουν υποβληθεί αιτήματα μετά την έγκριση του νόμου 4280/2014 (εκτός από κάποια μεμονωμένα ερωτήματα), ενώ δεν έχουν ενεργοποιηθεί οι σχετικές διατάξεις που προβλέπουν ότι με την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και την έκδοση του ΠΔ μπορεί να τροποποιούνται όροι και προβλέψεις του υπερκείμενου επιπέδου σχεδιασμού (ΓΠΣ κ.λπ.)

Τέλος, πολλές από τις συγκεκριμένες εκτάσεις υπάγονται σε περιοχές με ίδιο νομικό καθεστώς (όπως δασικές εκτάσεις) ή δεσμεύονται από άλλες διατάξεις (π.χ. για τους ορεινούς όγκους κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση, όπως τόνισε η κυρία Αγρίου, εάν δεν ολοκληρωθεί συνολικά ο σχεδιασμός, δεν πρόκειται να λυθούν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί.

Πάντως, όπως είπε η σύμβουλος του υπουργού, αναμένεται σύντομα, με τροπολογία σε κάποιο από τα επόμενα νομοσχέδια που θα εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή, να δοθεί παράταση στους οικοδομικούς συνεταιρισμούς ώστε να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους, διαφορετικά θα πρέπει να διαλυθούν. Είχαν πάρει ήδη ένα χρόνο παράταση, η οποία έληξε στις 4 Απριλίου.

Τα στάδια στα οποία βρίσκονται οι 30 οικοδομικοί συνεταιρισμοί και οι ιδιωτικές πολεοδομήσεις που εξασφαλίζουν την τελική έγκριση είναι:

  • Έχει εγκριθεί το Προεδρικό Διάταγμα και εκκρεμεί η δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πρόκειται για τις ιδιωτικές πολεοδομήσεις της Εργοληπτικής Αναπτυξιακής «Όλυμπος» (214 στρέμματα), του Συλλόγου Πολυτέκνων Χανίων (410 στρέμματα) και του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Θεσσαλορουμελιωτών στο Ηράκλειο (64,9 στρέμματα).
  • Υπάρχει έγκριση του Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς «Έμποροι Ιωαννίνων» (έκτασης 214 στρεμμάτων), των υπαλλήλων υπουργείου Εσωτερικών «Η Ανώπολη» στις Γούβες Χερσονήσου (80 στρέμματα), του παραθεριστικού οικισμού «Κανελλάκης» στην Ερμιονίδα Αργολίδας (114 στρέμματα) και του παραθεριστικού συνεταιρισμού Ιατρών στο Μαρμάρι Ευβοίας (14 στρέμματα).
  • Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος είναι προς υπογραφή σε 7 περιπτώσεις. Πρόκειται για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς Εμπόρων Ηρακλείου στο Λασίθι (629 στρέμματα), υπαλλήλων ΥΠΕΧΩΔΕ στο Ηράκλειο (126 στρέμματα), υπαλλήλων ΔΕΗ στο Ηράκλειο (268 στρέμματα). Και για τις εξής ιδιωτικές πολεοδομήσεις: Α’ Οικιστική Ένωση Καθηγητών ΤΕΙ στη Λάρισα (168 στρέμματα, Β’ Οικιστική Ένωση Καθηγητών ΤΕΙ στη Λάρισα (107 στρέμματα και 63 στρέμματα), Οικιστική Ένωση Φυσικών Προσώπων Ομάδα Αεροπόρων στη Λάρισα (136 στρέμματα).
  • Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες από τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και ετοιμάζεται το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος από τη Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου του ΥΠΕΝ σε 7 περιπτώσεις. Πρόκειται για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς υπαλλήλων ΟΤΕ στο Λασίθι (292 στρέμματα), υπαλλήλων ΙΚΑ στο Ηράκλειο (150 στρέμματα), οπλιτών και υπαλλήλων Χωροφυλακής στην Εύβοια (600 στρέμματα) και «Ο Κλεόβουλος» στη Ρόδο (67 στρέμματα), καθώς και τις ιδιωτικές πολεοδομήσεις «Ηλιοθέα» στο Ηράκλειο (292 στρέμματα), «Δικαστικών Α’» στην Εύβοια (290 στρέμματα) και «Οικιστική Εταιρεία Τραπεζοϋπαλλήλων» στο Ρέθυμνο (147 στρέμματα).
  • Βεβαίωση Οικιστικής Καταλληλότητας έχει δοθεί στον οικοδομικό συνεταιρισμό «Ηλεκτρολόγων» στο Ηράκλειο (56 στρέμματα) και στις ιδιωτικές πολεοδομήσεις «Αναπτυξιακή Ακινήτων» στο Ηράκλειο (85 στρέμματα), «Creta Sea» στα Χανιά (390 στρέμματα) και «Τριόπετρα» στο Ρέθυμνο (1.215 στρέμματα), η οποία είναι σε κύκλο υπογραφών.
  • Πολεοδομικές μελέτες έχουν εγκριθεί από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) ή πρόκειται να προωθηθούν άμεσα προς έγκριση από το Συμβούλιο, για πέντε συνεταιρισμούς σε Χαλκιδική (Village Mare 132 στρέμματα), Ηράκλειο (Κουμάκης 85 στρέμματα), Αργολίδα (Υπαλλήλων Υπουργείου Γεωργίας 120 στρέμματα), Θεσσαλονίκη (Μυγδωνία 52 στρέμματα) και Χανιά (Υπάλληλοι ΥΕΘΑ 190 στρέμματα).