xe property news

Στο τελικό στάδιο ο Οδηγός Εφαρμογής για το νέο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

Θέμα ημερών είναι πλέον η έναρξη της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον».

Ο Οδηγός Εφαρμογής του προγράμματος από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναμένεται άμεσα να αναρτηθεί στο διαδίκτυο και, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου με δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά υπαγωγής, τα οποία στο μεταξύ θα έχουν αναρτηθεί ηλεκτρονικά από τον υποψήφιο, προσκομίζονται στο ΥΠΕΝ, με την υποβολή της δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου.

Η εκ των προτέρων σωστή προετοιμασία για την υποβολή πλήρους και τεκμηριωμένου φακέλου, που σημαίνει ολοκληρωμένη τεχνική και οικονομική μελέτη για την επίτευξη του ενεργειακού στόχου, καθαρό ιδιοκτησιακό τοπίο και συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών πριν την υποβολή της αίτησης, θα είναι το «κλειδί» για την ένταξη, λένε οι μηχανικοί.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν αιτήσεις και για λόγους κατάταξης στη σειρά προτεραιότητας ή για άλλους λόγους δεν θα εγκριθούν, θα ενημερώνονται εντός 10 ημερών από την έκδοση της σχετικής απόφασης απόρριψης. Στην ενημέρωση θα αναφέρεται ο ακριβής λόγος απόρριψής τους.

 

Έλεγχος επιλεξιμότητας αιτήσεων

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον υπό τελική διαμόρφωση Οδηγό Εφαρμογής του ΥΠΕΝ όσον αφορά τον έλεγχο επιλεξιμότητας των αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα, η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των αιτήσεων γίνεται με ευθύνη του Δικαιούχου, δηλαδή του ΥΠΕΝ. Ακόμη σημειώνεται ότι:

−Οι αιτήσεις υπάγονται στη βάση άμεσης αξιολόγησης, ήτοι αυτοτελούς αξιολόγησης της κάθε αίτησης στη βάση της αρχή της χρονικής προτεραιότητας (first in – first out), τους διαθέσιμους πόρους και το χρόνο ολοκλήρωσης του αιτήματος για λήψη δανείου.

−Για την αποδοχή και υπαγωγή των αιτήσεων διενεργούνται μόνο αυτοματοποιημένοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων με διασταύρωση των υποβαλλόμενων στοιχείων κατάταξης σε κατηγορία Ωφελούμενου, δηλαδή του ιδιοκτήτη και έλεγχο τυπικής (αριθμητικής) πληρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

−Στη βάση των αποτελεσμάτων των ανωτέρω ελέγχων, τις εγκρίσεις δανείων από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και την αρχή της χρονικής προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, ο Δικαιούχος καταρτίζει πίνακες κατάταξης αιτήσεων.

−Επισημαίνεται ότι ο Δικαιούχος, βάσει των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τους Ωφελούμενους, θα διενεργήσει σε επόμενο στάδιο (και σε κάθε περίπτωση πριν την καταβολή των ωφελημάτων) τους απαραίτητους διοικητικούς ελέγχους για τη διαπίστωση, βάσει των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, της τήρησης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος.

−Εάν από τους ανωτέρω ελέγχους διαπιστωθεί αναντιστοιχία των στοιχείων των δικαιολογητικών με την απόφαση υπαγωγής και τους όρους του προγράμματος θα γίνεται ανάκληση της απόφασης υπαγωγής από το Δικαιούχο και θα επέρχονται οι σχετικές κυρώσεις.

−Επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης (ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας). Οι παρεμβάσεις δύνανται να πραγματοποιηθούν και πριν από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, με αποκλειστική ευθύνη του Ωφελούμενου.

−Στη συνέχεια, οι «δυνητικά ωφελούμενοι» αναρτούν στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος στοιχεία που αφορούν στο ΠΕΑ, στις παρεμβάσεις που έχουν συμφωνήσει με τον ενεργειακό επιθεωρητή και οδηγούν στην επίτευξη του ενεργειακού στόχου, καθώς και το αντίστοιχο κόστος αυτών και λοιπά δικαιολογητικά.

−Διενεργείται έλεγχος των στοιχείων που εισήχθησαν στο πληροφοριακό σύστημα και γίνεται η υπαγωγή των αιτήσεων στο Πρόγραμμα.

−Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, οι Ωφελούμενοι απευθύνονται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας τους και να εκδοθεί νέο ΠΕΑ. Βάσει του νέου ΠΕΑ και κατόπιν της διαπίστωσης επίτευξης του ενεργειακού στόχου καταβάλλονται στους Ωφελούμενους τα κίνητρα του Προγράμματος.

−Η υποβολή της αίτησης, η παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου, συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης των δικαιολογητικών για την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του έργου, μπορεί να ανατίθεται από τους «δυνητικά ωφελούμενους» σε σύμβουλο έργου.

−Η δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου έργου καθώς και τυχόν δαπάνες μελετών καλύπτονται από το Πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος.

−Διευκρινίζεται ότι η υποβολή αιτήσεων ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων του Προγράμματος ανά Περιφέρεια και όχι μετά την 31.12.2021. Επίσης, η επιλεξιμότητα υποβαλλόμενων δαπανών για την ολοκλήρωση των έργων των Ωφελουμένων του προγράμματος λήγει την 16/06/2023.

−Στο πλαίσιο των ανωτέρω έλεγχων είναι δυνατό να ζητηθούν διευκρινίσεις επί των προσκομιζομένων δικαιολογητικών καθώς και πρόσθετα δικαιολογητικά διευκρινιστικού και μόνο χαρακτήρα, όπου απαιτείται.

−Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η προσκόμιση δικαιολογητικού για την κάλυψη των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα, που να φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Σχολιάστε το!