xe property news

Τακτοποίηση αυθαιρέτων με έκπτωση έως 60% και 80 δόσεις

Δεν θα μπορεί να νοικιαστεί στο μέλλον κανένα ακίνητο αν πρώτα δεν έχει νομιμοποιηθεί.

 Στα 250 ευρώ (αντί για 500) το παράβολο για πέργκολες και άλλες (μικρές) παρανομίες.

Στη λογική του «όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα» κινείται το νέο σχέδιο νόμου για την αυθαίρετη δόμηση, το οποίο έχει τεθεί στην κρίση της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.), καθώς για εκείνους που θα σπεύσουν να τακτοποιήσουν τις πολεοδομικές παρανομίες των ακινήτων τους προβλέπονται σημαντικές εκπτώσεις.

Με την 28η Ιουλίου του 2011 (ημερομηνία ισχύος του νόμου 4014) να παραμένει ως «κόκκινη γραμμή» για οποιαδήποτε τακτοποίηση αυθαιρέτου, προβλέπεται μια σειρά ρυθμίσεων που διευκολύνουν τους αυθαιρετούχους, οι οποίοι θα έχουν δυνατότητα υπαγωγής στο νόμο έως τις 8 Ιουνίου 2019.

Ειδικότερα, το ενιαίο ειδικό πρόστιμο μειώνεται κατά 20%, εφόσον το αυθαίρετο μπει στη ρύθμιση έως τις 8/12/2017, και κατά 10%, εφόσον υπαχθεί από τις 9/12/2017 έως τις 8/06/2018. Αντίθετα, το ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυξάνεται κατά 10%, εφόσον το αυθαίρετο υπαχθεί στη ρύθμιση από τις 9/06/2018 έως τις 8/12/2018, και κατά 20%, εφόσον μπει μετά τις 09/12/2018.

Οι μειώσεις στα πρόστιμα, βάσει των διατάξεων του νομοσχεδίου, μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερες, υπό προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα:

−εάν εκπονηθεί στατική μελέτη σε περιοχές με σεισμική επικινδυνότητα 3, η έκπτωση θα φτάνει το 60%,

−σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 2 το 50%,

−σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 1 το 30%.

Επιπλέον μείωση 30% με 50% (ανάλογα με τα τετραγωνικά) θα ισχύσει για κτίσματα που ολοκλήρωσαν την ενεργειακή αναβάθμιση.

Προβλέπονται, επίσης, γενναίες εκπτώσεις από 70% έως 85% για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (ΑμεΑ, μακροχρόνια άνεργοι, πολύτεκνοι, παλιννοστούντες), αλλά και μειώσεις προστίμων για διάφορες κατηγορίες αυθαιρέτων και πολεοδομικών παραβάσεων, όπως για κτίσματα που ανεγέρθηκαν από το 1983 έως το 1993, για υπόγεια, σοφίτες, πατάρια, εξώστες, για αυθαίρετα σε περιοχές εκτός σχεδίου και στις οποίες εκκρεμεί η έγκριση πολεοδομικής μελέτης, για στάσιμους οικισμούς κάτω των 500 κατοίκων που δεν είναι παραλιακοί και κοντά σε χιονοδρομικά κέντρα και που έχουν κατασκευασθεί πριν το 1993 και για τα κτίσματα που δεν έχουν οικοδομική άδεια, αλλά έχουν υπερβάσεις δόμησης μικρότερες από 100 έως 500 τ.μ.

Επιπλέον τα αυθαίρετα προ του 1975 νομιμοποιούνται μόλις με 250 ευρώ, στα αυθαίρετα που ανεγέρθηκαν το 1983-1993 θα καταβάλλεται το 60% του προστίμου, στα αυθαίρετα του 1993-2003 το 80%. Ισχύουν, όμως, αυξήσεις σε αυθαίρετα σε προστατευόμενες περιοχές, σε παραδοσιακούς οικισμούς ή τμήματα πόλεων.

Να σημειωθεί ότι το πρόστιμο θα καταβάλλεται σε 80 μηνιαίες δόσεις από 60 παλαιότερα. Θα εξοφλείται δηλαδή σε βάθος επταετίας.

Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μηνός της ημερομηνίας υπαγωγής, παρέχεται έκπτωση 20% επί του συνολικού ποσού του προστίμου, ενώ σε περίπτωση καταβολής 30% του προστίμου σε ένα μήνα από την υπαγωγή, παρέχεται έκπτωση 10% επί του προστίμου.

Αντίθετα, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του ποσού της μηνιαίας δόσης, τότε το ανεξόφλητο ποσό της δόσης προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα τακτοποίησης, εξακολουθούν να ισχύουν οι απαγορεύσεις υπαγωγής των αυθαιρέτων που βρίσκονται σε αιγιαλούς, δάση, ρέματα, κοινόχρηστους χώρους, αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ., αυξάνονται τα πρόστιμα σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές (περιοχές NATURA κ.λπ.).

Στα 250 ευρώ το παράβολο για μικρές παραβάσεις

Το παράβολο, που είναι και το πρώτο στάδιο της διαδικασίας υπαγωγής στη ρύθμιση, μειώνεται στο μισό: 250 ευρώ για αυθαιρεσίες έως 100 τ.μ., ήτοι μικρές παραβάσεις (κατασκευή πέργκολας, οικίσκων για αντλητικές εγκαταστάσεις, εργασίες διαμόρφωσης εδάφους ύψους έως ένα μέτρο κ.λπ.), 500 ευρώ για αυθαιρεσίες 100-500 τ.μ., 1.000 ευρώ για αυθαιρεσίες 500-2.000 τ.μ., 4.000 ευρώ για αυθαιρεσίες 2.000-5.000 τ.μ. Το μόνο που παραμένει σταθερό είναι το παράβολο για αυθαιρεσίες άνω των 5.000 τ.μ., στα 10.000 ευρώ.

Αυθαίρετα που έχουν δηλωθεί στους τελευταίους τρεις νόμους (για τους ημιυπαίθριους και τα αυθαίρετα γενικώς) αλλά χωρίς να εξοφλήσουν το πρόστιμο, μπορούν να επανυπολογίσουν το πρόστιμο με βάση τις νέες ρυθμίσεις και να το συμψηφίσουν με όσα έχουν ήδη πληρώσει.

Νεότερα αυθαίρετα

Μετά από την 28/07/2011 δεν επιτρέπεται καμία ανοχή:

−Για αυθαίρετα που εντοπίζονται από το Παρατηρητήριο κατά τη φάση κατασκευής, προβλέπεται άμεση κατεδάφιση, με πόρους που θα προέρχονται από τα ίδια τα πρόστιμα.

−Για τα κτίρια που εντοπίζονται αφού έχουν ανεγερθεί, το πρόστιμο ανέγερσης από 30% που είναι σήμερα εκτοξεύεται στο 100% της αντικειμενικής αξίας του κτιρίου και στις περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές στο 110%.

Σημειωτέον ότι τα πρόστιμα διατήρησης, για όσο καιρό διατηρούνται μέχρι να προγραμματισθεί και να υλοποιηθεί η κατεδάφισή τους, εκτοξεύονται από 5% στο 50%, ενώ για πρώτη φορά θεσμοθετείται η ηλεκτρονική καταγραφή της όλης διαδικασίας, από τον εντοπισμό μέχρι την κατεδάφιση κάθε αυθαιρέτου.

Διαχωρισμός αυθαιρέτου – πολεοδομικής παράβασης

Για πρώτη φορά γίνεται διαχωρισμός των μικρών πολεοδομικών παραβάσεων που έχουν περιορισμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Για αυτές προβλέπεται μόνο διοικητική διαδικασία επιβολής κυρώσεων, χωρίς ποινική δίωξη, καθώς και μικρότερα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η αποσυμφόρηση της Δικαιοσύνης, ώστε να καταστεί ταχύτερη η εκδίκαση των σημαντικών υποθέσεων.

Απαγόρευση στις μισθώσεις αυθαιρέτων

 

Μετά την ψήφιση του νέου νόμου θα απαγορεύεται η κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης, παραχώρησης που αφορούν ακίνητα στα οποία έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης. Αυτό σημαίνει ότι για να νοικιάσει κάποιος ιδιοκτήτης ένα κτίσμα με πολεοδομικές παραβάσεις, θα πρέπει πρώτα να το νομιμοποιήσει.

Από την απαγόρευση κατάρτισης συμβάσεων μίσθωσης, παραχώρησης, που αφορούν ακίνητα, στα οποία έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή, ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, θα εξαιρούνται τα ακίνητα, που:

−υφίστανται προ της 30-11-1955, ημερομηνίας ισχύος του από 9-8-1955 Β.Δ/τος, ή

−έχουν απαλλαγεί από την κατεδάφιση, ή

−έχει ανασταλεί η κατεδάφιση, χωρίς όμως να έχει απορριφθεί με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου η αίτηση για την εξαίρεση από την κατεδάφιση, ή

−έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3775/2009 (Α’ 122) ή του ν. 3843/2010 (Α’ 62) και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται σε αυτές ή έχει περατωθεί η διαδικασία της διατήρησης υπό τις προϋποθέσεις του νέου νόμου,

−έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου ή έχει καταβληθεί ποσοστό 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου εφόσον ορίζεται από τις νέες διατάξεις ή των προηγούμενων νόμων για τα αυθαίρετα (του αντισυνταγματικού 4014/2011 και του 4178/2013).

Αντίθετα αφαιρέθηκε από το νέο νόμο η διάταξη που προέβλεπε την επισύναψη βεβαίωσης μηχανικού και στις κληρονομιές.

Σχετικά με τις μεταβιβάσεις, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή, ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, ενώ έκδοση βεβαίωσης μηχανικού θα απαιτείται σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή, περιλαμβανομένων και των αιτία θανάτου δωρεών, που συντάσσεται μετά τη δημοσίευση του νέου νόμου και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα.

 

Σχολιάστε το!