xe property news

Tι χρειάζεται για την υπαγωγή στο Νόμο Κατσέλη

Μαζί με την αίτηση υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη – Σταθάκη (Ν.3869/2010) θα κατατίθεται και δήλωση με την οποία ο αιτών δέχεται την άρση του τραπεζικού απορρήτου σε βάθος 5ετίας, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2280 – 15.5.2018) των υπουργών Οικονομίας, Εργασίας, Δικαιοσύνης και Οικονομικών. Η απόφαση αυτή αλλάζει το εύρος και τον αριθμό των δικαιολογητικών που απαιτούνται για να διευθετήσουν τα νοικοκυριά τις οφειλές τους, προστατεύοντας την κύρια κατοικία τους από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Αναλυτικά, η αίτηση που θα κατατίθεται στη γραμματεία του Δικαστηρίου θα πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση του οφειλέτη ότι παρέχει άδεια σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, να διαβιβάζει, έως τη συζήτηση της αίτησης, στους πιστωτές κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση την κίνηση των τραπεζικών του λογαριασμών και των λοιπών τραπεζικών προϊόντων (άρση τραπεζικού απορρήτου του άρθρου 1 του ν. 1059/1971, Α’ 270) για τη χρονική περίοδο από πέντε έτη πριν την άσκηση της αίτησης έως την ημέρα της συζήτησής της.

Επίσης προβλέπεται ότι οι αιτούντες δεν υποχρεούνται να καταθέτουν τα αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων που συνάφθηκαν με πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία πλέον θα κατατίθενται από τις τράπεζες, ενώ ο αιτών θα καταθέτει Ε3 των τριών τελευταίων ετών, εφόσον δηλώνει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Επιπλέον, με την αίτηση δεν θα κατατίθεται αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης (κατ’ άρθρο 575 ΚΠΔ), από το οποίο να προκύπτει η μη καταδίκη του αιτούντος για οικονομικό ή φορολογικό αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος, αλλά θα κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ότι δεν έχει πτωχευτική ικανότητα.

Συνολικά τα δικαιολογητικά που θα καταθέτει ο αιτών στη Γραμματεία του Δικαστηρίου και θα συνοδεύουν την αίτησή του για την υπαγωγή στον Ν. 3869/2010 είναι τα εξής:

α) Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

β) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

γ) Ε1 των τελευταίων 3 (οικονομικών) ετών, καθώς και Ε3 των ίδιων ετών, εφόσον δηλώνεται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

δ) Εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων 3 (οικονομικών) ετών.

ε) Πρόσφατο Ε9.

στ) Τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ.

ζ) Τυχόν αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας τροχοφόρων.

η) Βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών.

θ) Αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων εκτός από αυτές που συνάφθηκαν με πιστωτικά ιδρύματα.

ι) Δήλωση του οφειλέτη ότι παρέχει άδεια σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, να διαβιβάζει, έως τη συζήτηση της αίτησης, στους πιστωτές κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση την κίνηση των τραπεζικών του λογαριασμών και των λοιπών τραπεζικών προϊόντων (άρση τραπεζικού απορρήτου του άρθρου 1 του ν. 1059/1971, Α’ 270) για τη χρονική περίοδο από πέντε έτη πριν την άσκηση της αίτησης έως την ημέρα της συζήτησής της, καθώς και ότι παρέχει άδεια προς τους πιστωτές, κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση, να προβαίνουν αποκλειστικά για το σκοπό δικαστικής και εξώδικης διαχείρισης της αίτησης σε επεξεργασία και ανταλλαγή των δεδομένων που κατέχουν ή λαμβάνουν από τα πιστωτικά ιδρύματα.

ια) Τίτλους ιδιοκτησίας των ακινήτων της περιουσίας του οφειλέτη ή αντίγραφα των κτηματολογικών τους φύλλων.

ιβ) Υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ότι δεν έχει πτωχευτική ικανότητα.

ιγ) Σε περίπτωση προηγούμενης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας, βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (προκειμένου να διαπιστώνεται η έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας του αιτούντος).

ιδ) Υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων.

ιε) Φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του οφειλέτη.

ιστ) Λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη.

Σε περίπτωση έγγαμου αιτούντος, τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για τον/τη σύζυγο, όπως επίσης και σε περίπτωση ανήλικων τέκνων με περιουσία.