Το xe energy λαμβάνει πολλά αιτήματα για αλλαγή Παρόχου που απαιτούν να γίνει αλλαγή ονόματος στο μετρητή. Με την ευκαιρία το xe energy συνιστά να γίνεται πάντα αλλαγή ονόματος ώστε ο μετρητής να αντιστοιχεί στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί τον χώρο (ενοικιαστής/μισθωτής) και όχι στον ιδιοκτήτη (εκμισθωτή).

Αυτό έχει δύο σπουδαία πλεονεκτήματα, κυρίως για τους ιδιοκτήτες:

  • ο εκμισθωτής/ιδιοκτήτης είναι διασφαλισμένος σε περίπτωση που ο μισθωτής/ενοικιαστής αποδειχθεί ότι δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του για την αποπληρωμή του λογαριασμού του ρεύματος. Αποφεύγει έτσι τον κίνδυνο να επιβαρυνθεί ο  ίδιος με το τυχόν χρέος.
  • ο εκμισθωτής μπορεί να νοικιάσει το ακίνητο σε επόμενο μισθωτή χωρίς πρόβλημα σε περίπτωση που ο προηγούμενος άφησε ανεξόφλητο υπόλοιπο. Δεν είναι ευρέως γνωστό ότι το χρέος συνοδεύει το ΑΦΜ και όχι το ακίνητο. Στην περίπτωση λοιπόν ενός ασυνεπούς μισθωτή που έχει αφήσει χρέος, αν γίνει αλλαγή ονόματος στο νέο μισθωτή, η διαδικασία αλλαγής Παρόχου διεκπεραιώνεται χωρίς πρόβλημα, με το χρέος να μένει στον παλιό και το ακίνητο/ιδιοκτήτης να βγαίνει αλώβητο από την περιπέτεια.

Να σημειωθεί βέβαια ότι η αλλαγή ονόματος μπορεί να απαιτεί νέα ΥΔΕ (Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη)* σε περίπτωση που η τελευταία έχει λήξει (Ισχύς 14 έτη για κατοικίες και 7 για επαγγελματικούς χώρους). Η ΥΔΕ έχει ένα κόστος που βαρύνει τον ιδιοκτήτη και πρέπει να συνυπολογιστεί. Συγκριτικά όμως με τον κίνδυνο να δημιουργηθεί χρέος από την ασυνέπεια κάποιου μισθωτή είναι αμελητέο.

*Σημείωση Οι καταναλωτές μπορούν να καλούν στη γραμμή εξυπηρέτησης του ΔΕΔΔΗΕ 11500 07:00-19:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες και να μαθαίνουν αν η ΥΔΕ που αφορά την παροχή τους είναι σε ισχύ. Το μόνο στοιχείο που απαιτείται είναι ο αριθμός παροχής που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του λογαριασμού τους.