Οδηγός για φοιτητές

Ποιοι θα λάβουν φοιτητικό επίδομα το 2016

Αμέσως μετά την έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους 2016 μπορεί να ξεκινήσει η υποβολή της αίτησης για το φοιτητικό-στεγαστικό επίδομα 2015-2016 ύψους 1.000€ των φοιτητών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις στις οποίες έχουν προχωρήσει πολλά ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στις περιπτώσεις όπου δικαιούχος του φοιτητικού επιδόματος είναι ο ίδιος ο φοιτητής, αρμόδια είναι η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του νομού, στον οποίο εδρεύει το εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Δικαιούχοι

Τα βασικά κριτήρια για το φοιτητικό επίδομα είναι τα εξής:

–Ο φοιτητής να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

–Ο φοιτητής να διαμένει σε μισθωμένη οικία, λόγω των σπουδών του, σε άλλη πόλη (ή σε άλλο δήμο-κοινότητα του νομού στον οποίο βρίσκεται η Σχολή ή το Τμήμα όπου φοιτά) από αυτή στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία της οικογένειάς του.

–Στην πόλη όπου σπουδάζει ο φοιτητής να μην έχουν ο ίδιος ή οι γονείς του πλήρη κυριότητα ή επικαρπία σε άλλη κατοικία.

–Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους (2015) να μην υπερβαίνει τις 30.000€ προσαυξανόμενο κατά 3.000€ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.

–Οι Κύπριοι φοιτητές έχουν όριο για τη χορήγηση του επιδόματος τις 30.000€ ανεξαρτήτως προστατευόμενων τέκνων.

-Τα συνολικά τετραγωνικά μέτρα των ιδιόκτητων κατοικιών της οικογένειας, αν είναι σε πόλη να μην ξεπερνούν τα 200 τ.μ., εξαίρεση αποτελούν οι κατοικίες οι οποίες βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των 3.000 κατοίκων. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται η προσκόμιση βεβαίωσης από τον οικείο Δήμο.

Δικαιούχος του επιδόματος είναι ο πατέρας, τον οποίο ο φοιτητής βαρύνει φορολογικά. Σε περίπτωση που υπάρχει διάσταση ή διαζευκτήριο, δικαιούχος είναι ο γονέας που δηλώνει φορολογικά τον φοιτητή σαν προστατευμένο μέλος. Ενώ, κατ’ εξαίρεση δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:

α) είναι από την Κύπρο

β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού

γ) είναι πάνω από 25 ετών

δ) είναι ορφανός και από τους δύο γονείς

ε) έχει δικό του εισόδημα και κάνει φορολογική δήλωση.

 Υποβολή αιτήσεων

Για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών, δεν τίθεται προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση οποτεδήποτε μέχρι την παραγραφή της κατά του Δημοσίου απαίτησής του, προσκομίζοντας το απαιτούμενο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση. Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόματος ακαδ. έτους 2015-2016, μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση, όταν θα έχουν στη διάθεσή τους το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015.

Επιμέλεια: Μίνα Μπαγιώτα

σχόλιο

Σχολιάστε το!