Χρυσή Ευκαιρία Α.Ε. – Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

 

(Κατεβάστε το PDF).