xe εργασία news

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 10.000 θέσεις εργασίας μέσω ΟΑΕΔ

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου, καθώς και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από τη δράση θα ωφεληθούν άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών, που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα, τουλάχιστον, δώδεκα μηνών.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του Δημόσιου τομέα, και οι επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για να ενταχθεί μια επιχείρηση στη συγκεκριμένη δράση είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της, κατά τη διάρκεια του τριμήνου, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Ωφελούµενοι

Ωφελούµενοι είναι άτομα ηλικίας 55-67 ετών εγγεγραµµένοι στο μητρώο ανέργων των υπηρεσιών του ΟΑΕ∆, για χρονικό διάστημα, τουλάχιστον, 12 µηνών, οι οποίοι θα πρέπει:

α) να είναι ηλικίας 55-67 ετών (να έχουν συµπληρώσει το 55ο έτος και το 67ο έτος της ηλικίας τους αντίστοιχα) κατά την υπόδειξή τους από το αρµόδιο ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψή τους

β) να έχουν συµπληρώσει το τυποποιηµένο έντυπο εξατοµικευµένης προσέγγισης στον ΟΑΕΔ

γ) να είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών – µελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, οµογενείς και οµογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίµβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας

δ) τέλος, για τους πολίτες κρατών µελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθµό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων, η οποία αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό ελληνοµάθειας.

Επιχορήγηση

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει η δικαιούχος επιχείρηση. Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ μηνιαίως.

Διαδικασία ένταξης επιχειρήσεων

Οι δικαιούχοι που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υπαγωγής – εντολή κενής θέσης – υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται, επιλέγοντας από τη σχετική στήλη. Ενώ, στην περίπτωση που δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, θα πρέπει να επισκεφτούν την Υπηρεσία ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημά τους, όπου θα προσληφθεί ο ωφελούμενος, προκειμένου να παραλάβουν κλειδάριθμο. Στη συνέχεια μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα.

Οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικότερα στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση που είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr.

Επιμέλεια: Μίνα Μπαγιώτα

 

Σχολιάστε το!