xe εργασία news

Σημαντικό έλλειμμα ψηφιακών δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά εργασίας

Η εύρεση στελεχών που διαθέτουν εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες αποτελεί σημαντική πρόκληση για την αγορά εργασίας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, καθώς και στην ελληνική, με αποτέλεσμα την αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης σε επαγγέλματα προτεραιότητας. Αυτή η έλλειψη ψηφιακών ταλέντων διαπιστώνεται σε μια χρονική στιγμή που στην περιοχή καταγράφεται εντυπωσιακή ανάπτυξη στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΕΠ) αναλογικά με το ΑΕΠ.

Μελέτη του Ομίλου Adecco Ελλάδας για την «Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα το 2018» σκιαγραφεί τις επιπτώσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης στην αγορά εργασίας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη περιοχή πρέπει να εργαστεί ώστε να δημιουργήσει ένα φιλόξενο και εποικοδομητικό περιβάλλον για την ανάπτυξη ψηφιακών ταλέντων, που πιθανόν να είναι ό,τι πιο σημαντικό για την ανάπτυξη της περιοχής.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η συντριπτική πλειοψηφία του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα και συγκεκριμένα το 84% διαθέτει τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Ωστόσο, εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες διαθέτει μόλις ένας στους δύο εργαζομένους και συγκεκριμένα το 54% του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα. Επίσης, χαμηλά ποσοστά συγκεντρώνουν δεξιότητες, όπως το επιχειρηματικό πνεύμα (ποσοστό 68%) και οι μαθηματικές γνώσεις (ποσοστό 60%).

Την ίδια στιγμή, στη χώρα μας, το ποσοστό των αποφοίτων στους τομείς της επιστήμης της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών παραμένει σχετικά υψηλό και αυτό είναι πολλά υποσχόμενο για το ψηφιακό μέλλον της χώρας. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, η Ελλάδα έχει ακόμη το χαμηλότερο ποσοστό ειδικών ΤΠΕ στο εργατικό της δυναμικό (1,2%) στην ΕΕ (Έκθεση Ψηφιακής Προόδου της Ευρώπης, EDPR, 2017). Στον Παγκόσμιο Δείκτη Ανταγωνιστικότητας Ταλέντων για το 2018, καταλαμβάνει τη 42η θέση στην «Ανταγωνιστικότητα Ταλέντων» σε σύνολο 119 χωρών.

Ωστόσο, ορισμένα επιμέρους στοιχεία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον: η Ελλάδα είναι η 1η χώρα στην εισαγωγή μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά 97η στην αντιστοιχία του εκπαιδευτικού συστήματος με την οικονομία, 51η στην αντιστοίχιση δεξιοτήτων με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και 89η στη «Διά Βίου Μάθηση». Αυτό αντανακλά και την αναντιστοιχία του εκπαιδευτικού συστήματος με την οικονομία. «Η προσέλκυση και η διατήρηση βασικών ψηφιακών ταλέντων μπορεί να διαφοροποιήσει τους νικητές από τους χαμένους του σημερινού επιχειρηματικού κόσμου», σχολιάζει ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Adecco Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς.

 

Προσλήψεις

Η έρευνα εντοπίζει τους τομείς όπου κυρίως πραγματοποιούνται προσλήψεις στελεχών ανώτατης διοίκησης στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Αυτοί οι τομείς είναι: Υπηρεσίες Τεχνολογίας Πληροφοριών, Κατασκευές, Marketing και Διαφήμιση, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, Λογισμικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Συμβουλευτική Management, Internet, Αυτοκινητοβιομηχανία.

 

Θέσεις εργασίας

Σύμφωνα με τον Δείκτη Ανταγωνιστικότητας Ταλέντου του Ομίλου Adecco για το 2016, που δημοσιεύθηκε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διοίκησης Επιχειρήσεων (INSEAD), μία στις δύο θέσεις εργασίας σήμερα εκτιμάται πως κινδυνεύει να αντικατασταθεί από μηχανές. Στην Ελλάδα, το 80% των εργοδοτών θεωρεί ότι το εκπαιδευτικό σύστημα δεν εξοπλίζει τους αποφοίτους με το αναγκαίο μείγμα δεξιοτήτων που απαιτείται από την αγορά εργασίας.

Στην ίδια έρευνα φάνηκε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες που αναζητούνται περισσότερο από τις εταιρείες στην Ελλάδα είναι η επιχειρηματική ηθική, η ικανότητα εργασίας σε ομάδα, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα, όπως και οι επικοινωνιακές δεξιότητες. Απαντώντας στο αν βρίσκουν τις δεξιότητες αυτές στους υποψηφίους που αξιολογούν για θέσεις εργασίας στις εταιρείες τους, οι εργοδότες υποστηρίζουν ότι δεν τις βρίσκουν εύκολα και στο βαθμό στον οποίο τις χρειάζονται.

Επιμέλεια: Μίνα Μπαγιώτα