xe property news

Αυτό είναι το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας

Με το νέο πλαίσιο προστασίας για την πρώτη κατοικία, που αντικαθιστά το νόμο Κατσέλη, θα προφυλάσσουν πλέον τα σπίτια τους από πλειστηριασμό οι υπερχρεωμένοι δανειολήπτες, ενώ θα μπορούν να υπαχθούν όλα τα δάνεια που έχουν ως ενέχυρο την πρώτη κατοικία, συμπεριλαμβανομένων των δανείων επαγγελματιών που ελήφθησαν για επιχειρηματικούς σκοπούς.

Πρόκειται για το πρώτο στάδιο του ενιαίου πτωχευτικού νόμου, ο οποίος θα κατατεθεί στη Βουλή στα τέλη Μαρτίου, μέρος του οποίου είναι η ρύθμιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Για το διάστημα μέχρι να ανοίξει η πλατφόρμα της Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών −υπολογίζεται περίπου ένας μήνας− όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νέου πλαισίου προστασίας της πρώτης κατοικίας μπορούν να είναι σίγουροι ότι το σπίτι τους δεν θα οδηγηθεί σε πλειστηριασμό, καθώς οι τράπεζες δεσμεύτηκαν εγγράφως γι’ αυτό.

Όσοι έχουν ήδη αιτηθεί την προστασία του νόμου Κατσέλη, θα έχουν την επιλογή να παραιτηθούν από αυτόν και να υποβάλουν αίτηση για υπαγωγή στο νέο πλαίσιο προστασίας. Ειδικότερα, οι εν λόγω δανειολήπτες θα μπορούν να υποβάλουν αίτημα και στην πλατφόρμα, χωρίς να απεμπολήσουν το δικαίωμα προστασίας του ν. 3869/2010. Αν τους συμφέρει το νέο πλαίσιο, παίρνουν τη ρύθμιση και την επιδότηση, διαφορετικά μπορούν να επιστρέψουν στο παλαιό καθεστώς του νόμου Κατσέλη.

Ωστόσο, να σημειωθεί ότι εκκρεμείς υποθέσεις του νόμου Κατσέλη θα ελεγχθούν μέσω πλατφόρμας με βάση τα κριτήρια που ίσχυαν. Όσοι δεν τα πληρούν θα «πετάγονται» αυτόματα εκτός προστασίας, προκειμένου να αποσυμφορηθούν τα δικαστήρια. Οι τράπεζες για όσους έχουν κάνει αίτηση στο νόμο Κατσέλη και δεν έχουν πάρει δικάσιμο θα μπορούν να προχωρήσουν σε ενδελεχή έλεγχο των οικονομικών τους στοιχείων (κινητή, ακίνητη περιουσία, εισοδήματα) μέσω μια ειδικής εφαρμογής η οποία θα είναι συνδεδεμένη με το Taxis. Σημειώνεται ότι οι υποθέσεις που δεν έχουν πάρει ακόμα δικάσιμο υπολογίζονται σε 20.000.

Έμποροι και επιτηδευματίες που είχαν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη και είχε απορριφθεί από το δικαστήριο λόγω ιδιότητας (ο νόμος προέβλεπε δυνατότητα υπαγωγής μόνο σε φυσικά πρόσωπα χωρίς εμπορική ιδιότητα), θα μπορούν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση υπαγωγής με το νέο πλαίσιο, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Στις περιπτώσεις που περισσότερα του ενός δάνεια έχουν σύνδεση με πρώτη κατοικία η ρύθμιση του χρέους θα προσφέρεται μόνο για το μη εξυπηρετούμενο δάνειο και όχι στο εξυπηρετούμενο, άλλο, δάνειο που μπορεί να φέρει εγγύηση το ίδιο ακίνητο.

 

Τα κριτήρια ένταξης

Τα βασικά κριτήρια με βάση τα οποία θα αποφασίζεται εάν ο δανειολήπτης είναι επιλέξιμος να μπει στην πλατφόρμα, προκειμένου να ρυθμίσει την οφειλή του προς τις τράπεζες, είναι:

 

  • Να έχει στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ληξιπρόθεσμη οφειλή προς τις τράπεζες, δηλαδή δάνειο σε καθυστέρηση πάνω από 3 μήνες.
  • Το υπόλοιπο της οφειλής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ. Πρόκειται για το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου. Δηλαδή, αν το αρχικό ποσό ήταν 200.000 ευρώ και σήμερα απομένει ποσό ύψους 129.000 ευρώ, ο δανειολήπτης εντάσσεται στη ρύθμιση (εφόσον καλύπτει και τα υπόλοιπα κριτήρια). Αν το υπόλοιπο είναι 140.000 ευρώ, αποκλείεται από τη ρύθμιση. Εναλλακτικά, για την ένταξη στο νόμο θα πρέπει στις περιπτώσεις υψηλότερου υπολοίπου ο οφειλέτης να αποπληρώσει το υπερβάλλον (των 130.000 ευρώ) του δανείου, ώστε το υπόλοιπο να διαμορφωθεί μέχρι ή λίγο κάτω από το όριο ένταξης.
  • Η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ.

 

Εισοδηματικά κριτήρια

Tα εισοδηματικά κριτήρια ανέρχονται έως τις 12.500 ευρώ για τον άγαμο, 21.000 ευρώ για ζευγάρι και συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί με ανώτατο όριο τις 36.000 ευρώ για οικογένεια με τρία ή περισσότερα παιδιά.

 

Επιδότηση

Το ποσοστό της επιδότησης για τους επιλέξιμους δανειολήπτες θα καθορίζεται αυτόματα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα με αλγόριθμο και θα είναι ανάλογο με την εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση του καθενός. Μπορεί δηλαδή να ξεκινά από 1 ευρώ και να φτάνει ακόμα και στο 80% της δόσης του δανείου.

Το ποσό της επιδότησης θα κατατίθεται κάθε μήνα από το Δημόσιο στο λογαριασμό του δανείου.

 

Πότε χάνεται η προστασία

Αν ο δανειολήπτης, αφού ενταχθεί στο νέο πλαίσιο, δεν πληρώνει σταθερά και με συνέπεια για 9 μήνες −ισχύει το ίδιο και για το Δημόσιο όσον αφορά την επιδότηση της μηνιαίας δόσης− χάνεται αυτόματα η προστασία.

 

Χρόνος διάρκειας

Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο νέο πλαίσιο προστασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα είναι για ένα έτος, ενώ προβλέπεται έως και 5ετία για τις ειδικές κατηγορίες όπως ΑμεΑ και άνεργοι.

 

Όροι για ρύθμιση

Οι δανειολήπτες θα μπορούν να ρυθμίσουν την οφειλή τους με συγκεκριμένους όρους, οι οποίοι είναι οι εξής:

  • Δυνατότητα αποπληρωμής της οφειλής σε διάστημα έως και 25 χρόνια.
  • Ρύθμιση του δανείου με καθορισμένο επιτόκιο, δηλαδή Εuribor + 2%.

 

Όροι για «κούρεμα»

Το νέο θεσμικό πλαίσιο θα προβλέπει και «κούρεμα» του υπόλοιπου ποσού του δανείου, όταν το ανεξόφλητο υπόλοιπό του υπερβαίνει το 120% της αξίας της πρώτης κατοικίας. Η απόφαση για το «κούρεμα» θα λαμβάνει υπόψη, εκτός από εισοδηματικά, και περιουσιακά κριτήρια και θα αποφασίζεται κατά περίπτωση.

 

Αυξήθηκαν κατά 112% οι αιτήσεις ένταξης στο νόμο Κατσέλη το δ’ τρίμηνο του 2018

Υπερδιπλάσιες ήταν οι νέες αιτήσεις για ένταξη στο νόμο Κατσέλη που κατέθεσαν οι δανειολήπτες το τελευταίο τρίμηνο του 2018 (δ’ τρίμηνο) σε σχέση με εκείνες του προηγούμενου τριμήνου (γ’ τρίμηνο).

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις ένταξης αυξήθηκαν κατά 112% κατά τη διάρκεια του δ’ τριμήνου του 2018 και ανήλθαν στις 11.455 έναντι 5.412 κατά το γ’ τρίμηνο του περασμένου έτους. Η παράταση της ισχύος του νόμου έως την 28η Φεβρουαρίου 2019 είναι πιθανό να έχει αυξήσει έτι περαιτέρω τις εκκρεμείς νέες αιτήσεις.

Σε ό,τι αφορά τις εκκρεμείς υποθέσεις, όσες δηλαδή δεν είχαν εκδικαστεί, στο τέλος Δεκεμβρίου 2018 υπολογίζονται σε 100.319. Να σημειωθεί ότι υπήρξαν περισσότερες από 30.000 διπλοεγγραφές, οι οποίες διεγράφησαν.

Αυξημένος ήταν πάντως και ο αριθμός των υποθέσεων που εξετάστηκαν/ολοκληρώθηκαν το δ΄ τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2018. Ειδικότερα, ολοκληρώθηκαν 12.400, αριθμός αυξημένος κατά 24% έναντι του προηγούμενου τριμήνου. Δεδομένου ωστόσο ότι εν τω μεταξύ αυξάνονταν και οι νέες αιτήσεις, πιθανότατα προκύπτει ότι τα καθυστερούμενα ποσά δεν μειώθηκαν σημαντικά σε καθαρούς όρους.

Για τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2018, πάντως, το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε αναφέρει βελτίωση των σχετικών δεικτών πληροφόρησης. Συγκεκριμένα, οι ολοκληρωμένες εκδικασθείσες υποθέσεις αυξήθηκαν κατά 30% και οι καθυστερήσεις μειώθηκαν κατά 15%.