xe property news

Διευκρινίσεις από το ΥΠΕΝ για τις προθεσμίες στο «Εξοικονομώ ΙΙ»

Κατόπιν ερωτημάτων που κατατίθενται στην παρούσα φάση από τους ωφελούμενους για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ», το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος έδωσε νέες διευκρινίσεις για τις προθεσμίες και τους συμβούλους έργου.

Συγκεκριμένα τονίζονται τα εξής:

−Οι προθεσμίες που τίθενται στη φάση της αποδοχής της απόφασης υπαγωγής (κατάσταση αίτησης 06) δεν αφορούν την καταχώρηση προμηθευτών. Η καταχώρησή τους γίνεται στο επόμενο στάδιο μετά την αποδοχή της απόφασης υπαγωγής στο Πρόγραμμα και για τη διαδικασία αυτή δεν υπάρχει συγκεκριμένη και αποκλειστική προθεσμία.

−Όσον αφορά τις προθεσμίες που εμφανίζονται στην ομώνυμη καρτέλα της αίτησης, παρακαλείσθε να δίνετε προσοχή στο εάν αυτές είναι ενεργές ή όχι (ένδειξη «ενεργή» ή «έχει κλείσει»). Για τη 2η περίπτωση δεν απαιτείται ενέργεια από τον ωφελούμενο.

−Στο Σύμβουλο έργου δεν παρέχεται η δυνατότητα αποδοχής της απόφασης υπαγωγής ωφελούμενου μέσω της δικής του σύνδεσης, διότι αυτή προβλέπεται να γίνεται μόνο από τον ίδιο τον ωφελούμενο.

−Το αίτημα παράτασης προθεσμίας είτε για αποδοχή της απόφασης υπαγωγής ή/και υπογραφή της δανειακής σύμβασης (επιπλέον διάστημα έως τριάντα (30) ημέρες) είτε για την ολοκλήρωση του έργου (επιπλέον διάστημα έως ενενήντα (90) ημέρες), υποβάλλεται εντός του πληροφοριακού συστήματος, μέσω φόρμας που βρίσκεται δίπλα από την αντίστοιχη ενεργή προθεσμία. Μέσω της ίδιας φόρμας γίνεται η τεκμηρίωση του αιτήματος, καθώς και η ανάρτηση τυχόν υποστηρικτικών εγγράφων. Επισημαίνεται ότι το αίτημα παράτασης υποβάλλεται υποχρεωτικά το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν το πέρας της προθεσμίας για την οποία γίνεται το αίτημα.

−Ειδικά το αίτημα παράτασης προθεσμίας για λόγους ανωτέρας βίας υποβάλλεται αποκλειστικά, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ωφελούμενου προς το Δικαιούχο (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση infoekoii@etean.com.gr. Το αίτημα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Παράταση προθεσμίας για λόγους ανωτέρας βίας» και να περιέχει: πλήρη στοιχεία του ωφελούμενου, στοιχεία αίτησης, τεκμηρίωση του αιτήματος και το χρονικό διάστημα παράτασης.

−Ένσταση κατά της απόρριψης αίτησης που έχει οριστικοποιηθεί και έχει λάβει μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου (κεφ. 8.3 του Οδηγού Εφαρμογής, περίπτωση Α. Κατά τη διαδικασία Αξιολόγησης), είναι δυνατή εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών, από την ημερομηνία που ο αιτών ενημερώθηκε για την απόρριψη. Η ένσταση υποβάλλεται από τον αιτούντα προς το Δικαιούχο (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), αποκλειστικά μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση infoekoii@etean.com.gr. Το μήνυμα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Ένσταση» και να περιέχει: πλήρη στοιχεία του αιτούντα, στοιχεία αίτησης και καταγραφή των αντιρρήσεών του.

 

Επίλυση δυσλειτουργιών

Κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου σχετικά με τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την έναρξη λειτουργίας του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ», το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης ανταποκρίθηκαν δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα, μετά την ομαλοποίηση της λειτουργίας του συστήματος, να προβούν σε ακύρωση, επεξεργασία και επανυποβολή των αιτήσεών τους. Οι ανωτέρω φορείς ενημέρωσαν, επίσης, ότι δεσμεύτηκαν επιπλέον πόροι, προκειμένου να απορροφηθούν και «επιλαχούσες» αιτήσεις, που πληρούσαν κατά τα λοιπά τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Όπως σημειώνεται από το Συνήγορο, κατά την έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος υποδοχής αιτήσεων του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ» στις Περιφέρειες Ηπείρου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας, διαπιστώθηκαν τόσο γενικά προβλήματα, όπως η κυμαινόμενη αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στο σύστημα, όσο και ειδικότερα, όπως η μη ταυτοποίηση φορολογικών στοιχείων στην περίπτωση κτισμάτων που αποκτήθηκαν μετά την τελευταία δήλωση φορολογίας εισοδήματος και η αυθαίρετη αλλαγή μονοκατοικιών σε πολυκατοικίες.

 

Συγκεκριμένα τονίζονται τα εξής:

−Οι προθεσμίες που τίθενται στη φάση της αποδοχής της απόφασης υπαγωγής (κατάσταση αίτησης 06) δεν αφορούν την καταχώρηση προμηθευτών. Η καταχώρησή τους γίνεται στο επόμενο στάδιο μετά την αποδοχή της απόφασης υπαγωγής στο Πρόγραμμα και για τη διαδικασία αυτή δεν υπάρχει συγκεκριμένη και αποκλειστική προθεσμία.

−Όσον αφορά τις προθεσμίες που εμφανίζονται στην ομώνυμη καρτέλα της αίτησης, παρακαλείσθε να δίνετε προσοχή στο εάν αυτές είναι ενεργές ή όχι (ένδειξη «ενεργή» ή «έχει κλείσει»). Για τη 2η περίπτωση δεν απαιτείται ενέργεια από τον ωφελούμενο.

−Στο Σύμβουλο έργου δεν παρέχεται η δυνατότητα αποδοχής της απόφασης υπαγωγής ωφελούμενου μέσω της δικής του σύνδεσης, διότι αυτή προβλέπεται να γίνεται μόνο από τον ίδιο τον ωφελούμενο.

−Το αίτημα παράτασης προθεσμίας είτε για αποδοχή της απόφασης υπαγωγής ή/και υπογραφή της δανειακής σύμβασης (επιπλέον διάστημα έως τριάντα (30) ημέρες) είτε για την ολοκλήρωση του έργου (επιπλέον διάστημα έως ενενήντα (90) ημέρες), υποβάλλεται εντός του πληροφοριακού συστήματος, μέσω φόρμας που βρίσκεται δίπλα από την αντίστοιχη ενεργή προθεσμία. Μέσω της ίδιας φόρμας γίνεται η τεκμηρίωση του αιτήματος, καθώς και η ανάρτηση τυχόν υποστηρικτικών εγγράφων. Επισημαίνεται ότι το αίτημα παράτασης υποβάλλεται υποχρεωτικά το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν το πέρας της προθεσμίας για την οποία γίνεται το αίτημα.

−Ειδικά το αίτημα παράτασης προθεσμίας για λόγους ανωτέρας βίας υποβάλλεται αποκλειστικά, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ωφελούμενου προς το Δικαιούχο (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση infoekoii@etean.com.gr. Το αίτημα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Παράταση προθεσμίας για λόγους ανωτέρας βίας» και να περιέχει: πλήρη στοιχεία του ωφελούμενου, στοιχεία αίτησης, τεκμηρίωση του αιτήματος και το χρονικό διάστημα παράτασης.

−Ένσταση κατά της απόρριψης αίτησης που έχει οριστικοποιηθεί και έχει λάβει μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου (κεφ. 8.3 του Οδηγού Εφαρμογής, περίπτωση Α. Κατά τη διαδικασία Αξιολόγησης), είναι δυνατή εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών, από την ημερομηνία που ο αιτών ενημερώθηκε για την απόρριψη. Η ένσταση υποβάλλεται από τον αιτούντα προς το Δικαιούχο (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), αποκλειστικά μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση infoekoii@etean.com.gr. Το μήνυμα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Ένσταση» και να περιέχει: πλήρη στοιχεία του αιτούντα, στοιχεία αίτησης και καταγραφή των αντιρρήσεών του.

 

Επίλυση δυσλειτουργιών

Κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου σχετικά με τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την έναρξη λειτουργίας του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ», το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης ανταποκρίθηκαν δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα, μετά την ομαλοποίηση της λειτουργίας του συστήματος, να προβούν σε ακύρωση, επεξεργασία και επανυποβολή των αιτήσεών τους. Οι ανωτέρω φορείς ενημέρωσαν, επίσης, ότι δεσμεύτηκαν επιπλέον πόροι, προκειμένου να απορροφηθούν και «επιλαχούσες» αιτήσεις, που πληρούσαν κατά τα λοιπά τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Όπως σημειώνεται από το Συνήγορο, κατά την έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος υποδοχής αιτήσεων του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ» στις Περιφέρειες Ηπείρου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας, διαπιστώθηκαν τόσο γενικά προβλήματα, όπως η κυμαινόμενη αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στο σύστημα, όσο και ειδικότερα, όπως η μη ταυτοποίηση φορολογικών στοιχείων στην περίπτωση κτισμάτων που αποκτήθηκαν μετά την τελευταία δήλωση φορολογίας εισοδήματος και η αυθαίρετη αλλαγή μονοκατοικιών σε πολυκατοικίες.