xe property news

Ενοικίαση σπιτιών σε πρόσφυγες με προπληρωμή των ενοικίων

Περίπου 450 μισθώσεις κατοικιών για την προσωρινή στέγαση των προσφύγων έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα, με το ενδιαφέρον των ιδιοκτητών να συμμετάσχουν στο σχετικό πρόγραμμα, που έχει καταρτίσει η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, να αυξάνεται συνεχώς.

Τους χώρους ενοικιάζουν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Relocation Scheme and Emergency Response», ενώ, πλέον, συμμετέχει και η Εταιρεία Ανάπτυξης του Δήμου Αθηναίων. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Αθηναίων, μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ Α.Ε.), έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου που αφορά την ενοικίαση 200 διαμερισμάτων. Προβλέπεται να εγκατασταθούν έως 6 ωφελούμενοι (ένοικοι) ανά διαμέρισμα και εναλλαγή των ωφελουμένων.

Το πρόγραμμα θα στεγάσει συνολικά έως 3.000 ωφελούμενους και αφορά αιτούντες άσυλο (Asylum seekers) και υποψήφιους για μετεγκατάσταση από τη χώρα (Relocation Scheme). Τα διαμερίσματα προς ενοικίαση θα έχουν έκταση από 60 τ.μ. και θα διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά προς ενοικίαση (π.χ. ενεργειακό πιστοποιητικό).

«Το μισθωτήριο συμβόλαιο θα έχει συμβαλλόμενο την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων» τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, κ. Αλέξης Γαληνός, περιγράφοντας τη συμφωνία, ενώ σημείωσε ότι το μίσθωμα δεν θα ξεπερνά τα 400 ευρώ ανά διαμέρισμα.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα

Μέσω του προγράμματος θα μισθώνεται κατά κανόνα ένα διαμέρισμα ανά πολυκατοικία. Το μισθωτήριο συμβόλαιο θα γίνει από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων, με διάρκεια έως 31/12/2016 και με δυνατότητα παράτασης ενός έτους ακόμα. Η μίσθωση θα δηλώνεται στο TAXISNET.

Το μίσθωμα ορίζεται σε αναλογία με τα τετραγωνικά μέτρα αλλά και με την κατάσταση του διαμερίσματος, λαμβάνοντας υπόψη και παραμέτρους, όπως η περιοχή ή ο όροφος, με ανώτατο όριο τα 400 ευρώ ανά μήνα. Τα ενοίκια προπληρώνονται έως το τέλος του 2016. Σε περίπτωση μεσιτικού γραφείου η αμοιβή που δίνεται ανέρχεται σε ένα μίσθωμα.

Έχει προϋπολογιστεί ποσό για τυχόν επισκευές, διορθώσεις του διαμερίσματος καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Προβλέπεται πλήρης αποκατάσταση τυχόν ζημιών κατά την παράδοση των διαμερισμάτων στους ιδιοκτήτες. Οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ και κοινοχρήστων πληρώνονται από την ΕΑΤΑ Α.Ε. Τα 200 διαμερίσματα θα εξοπλιστούν με έπιπλα (κρεβάτια, τραπέζι, καρέκλες), οικοσκευή και λευκές συσκευές. Στις ήδη επιπλωμένες κατοικίες θα καταγράφονται τα υπάρχοντα έπιπλα και οι ηλεκτρικές συσκευές για να επιστραφούν στον ιδιοκτήτη κατά τη λήξη της μίσθωσης.

Τα διαμερίσματα θα αναζητηθούν τόσο στα όρια του Δήμου της Αθήνας, όσο και στους όμορους Δήμους Μοσχάτου-Ταύρου, Νέας Σμύρνης, Ζωγράφου και Αγίου Δημητρίου, με τους οποίους υπάρχει συνεργασία για το θέμα της προσωρινής εγκατάστασης προσφύγων. Προβλέπονται άτομα που θα επιβλέπουν καθημερινά τις συνθήκες διαβίωσης των ωφελουμένων και την καλή κατάσταση των διαμερισμάτων. Σε κάθε περίπτωση ορίζεται υπεύθυνος ελεγκτής από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. με τον οποίο κάθε εκμισθωτής μπορεί να επικοινωνεί ανά πάσα στιγμή για οποιοδήποτε ζήτημα.

Θα τεθεί σε ισχύ Κανονισμός Διαμερίσματος, στον οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι κανόνες υγιεινής και συμπεριφοράς των ωφελουμένων, τόσο μεταξύ τους όσο και με τους υπόλοιπους διαμένοντες στην πολυκατοικία. Την τήρηση αυτών των κανόνων σχετικά με τις υποχρεώσεις των ωφελουμένων κατά τη διάρκεια της παραμονής τους θα ελέγχουν καθημερινά τα αρμόδια στελέχη της ΕΑΤΑ Α.Ε. Όποιος δε συμμορφώνεται θα απομακρύνεται από το διαμέρισμα, βάσει των όρων λειτουργίας του ανωτέρω Κανονισμού Διαμερίσματος.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, βάσει των διεθνών προδιαγραφών και της εμπειρίας της, επιλέγει και προωθεί τους ωφελούμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις (νομικές, υγειονομικές κ.λπ.) για ένταξη στο πρόγραμμα. Προς τούτο, η ΕΑΤΑ Α.Ε. καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, είτε φυσικό πρόσωπο-ιδιοκτήτες ακινήτων είτε νομικό πρόσωπο (π.χ. μεσιτικό γραφείο), να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των ως άνω αναγκών στέγασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση apartments@developathens.gr.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, διευκρινίζεται ότι η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν αποτελεί πρόσκληση υποβολής προσφοράς και η ΕΑΤΑ Α.Ε. δεν δεσμεύεται να συνάψει συμβάσεις με όλα τα πρόσωπα που τυχόν θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, καθότι θα προηγηθεί επιτόπια εκτίμηση και αξιολόγηση των μισθωμάτων από εξειδικευμένη ομάδα της εταιρείας.

Έρχονται κι άλλες προσκλήσεις

Σημειώνεται, τέλος, ότι παρόμοιες προσκλήσεις ενδιαφέροντος για μισθώσεις κατοικιών σε διάφορες πόλεις της χώρας ετοιμάζονται να δημοσιοποιήσουν και άλλες ΜΚΟ.

Σχολιάστε το!