xe property news

Εξοικονομώ II: Διευκρινίσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές εργατοτεχνιτών

Στα ανώτατα όρια δαπανών ανά υποκατηγορία παρέμβασης, όπως αναφέρονται στον Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος, περιλαμβάνονται εκτός των υλικών και του ΦΠΑ, και το κόστος εργασίας. Στο κόστος εργασίας συμπεριλαμβάνονται τυχόν απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ για τις οικοδομικές εργασίες που εκτελούνται από εργατοτεχνίτες (μη στεγασμένα επαγγέλματα) και οι οποίες βαρύνουν τον Ωφελούμενο του Προγράμματος ως «κύριο του έργου». Επομένως, οι δαπάνες των ασφαλιστικών εισφορών είναι επιλέξιμες, εφόσον το σύνολο των δαπανών για τη συγκεκριμένη παρέμβαση αθροιζομένων και των ασφαλιστικών εισφορών δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο επιλέξιμης δαπάνης της παρέμβασης.

Παράδειγμα

Έστω ότι έχει επιλεγεί ως παρέμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας η θερμομόνωση δώματος με ενεργειακά χαρακτηριστικά υλικών 0,9 <R ≤ 1,8 (2.Α Ι).

Το ανώτατο όριο επιλέξιμης δαπάνης για την υποκατηγορία 2.Α (Ι) ανέρχεται στο ποσό των 44 ευρώ/m2. Στο ποσό αυτό (44 ευρώ/m2) περιλαμβάνονται τα υλικά, η εργασία, οι ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ και ο ΦΠΑ. Έστω ότι το εμβαδόν της επιφάνειας του δώματος είναι 100,00 m2.

Τότε η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη για την παρέμβαση θα είναι ίση με 4.400,00 ευρώ.

Εάν υποθέσουμε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές IKA ανέρχονται στο ποσό των 200,00 ευρώ, τότε το επιλέξιμο ποσό για υλικά και εργασία ανέρχεται στα 4.200,00 ευρώ με ΦΠΑ.