xe property news

Πότε μπαίνει χαρτόσημο στα ενοίκια των βραχυχρόνιων μισθώσεων

Χαρτόσημο πληρώνει ο υπεκμισθωτής κατοικιών που τις εκμεταλλεύεται μέσω ψηφιακών πλατφορμών της οικονομίας διαμοιρασμού (AirBnB, Homeaway, Booking κ.λπ.) για τα μισθώματα που καταβάλλει στον ιδιοκτήτη ή επικαρπωτή των κατοικιών αυτών, σύμφωνα με εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Το χαρτόσημο είναι ύψους 3% επί του μισθώματος, προσαυξημένου κατά 20% (συνολικά 3,6%).

Για παράδειγμα, αν ένας ιδιώτης έχει αποκτήσει το δικαίωμα υπεκμίσθωσης τριών κατοικιών από τον ιδιοκτήτη τους και στον οποίο καταβάλλει συνολικό μηνιαίο μίσθωμα 1.000 ευρώ, θα καταβάλει στον ιδιοκτήτη συνολικό ποσό 1.036 ευρώ λόγω και της καταβολής χαρτοσήμου.

Ειδικότερα στην εγκύκλιο Ε.2016/2019 της ΑΑΔΕ σχετικά με τον υπολογισμό ή μη τελών χαρτοσήμου σε εισοδήματα από μίσθωση κατοικιών από ΜΚΟ και βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων μέσω πλατφόρμας αναφέρονται τα εξής:

  1. Μίσθωση κατοικιών από ΜΚΟ, στα πλαίσια του σκοπού τους, για τις ανάγκες στέγασης προσφύγων.

Με την ΠΟΛ.1008/2007 κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 3 του ν. 3522/2006 (ΦΕΚ Α 276/22.12.06) και δόθηκαν διευκρινίσεις αναφορικά με τη σταδιακή κατάργηση των τελών χαρτοσήμου επί των μισθωμάτων κατοικιών. Συμπληρωματικά, και κατόπιν υποβολής γραπτών και προφορικών ερωτημάτων, διευκρινίζεται ότι εκμίσθωση κατοικίας θεωρείται και η μίσθωση κατοικιών σε μη-κυβερνητικές οργανώσεις, που λαμβάνουν έγκριση από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, προκειμένου να καλυφθούν στεγαστικές ανάγκες προσφύγων. Κατά συνέπεια οι μισθώσεις αυτές δεν έχουν χαρτόσημο.

  1. Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων μέσω πλατφόρμας, στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.

Όπως έχει ήδη διευκρινισθεί με την ΠΟΛ.1187/2018, «Διαχειριστής Ακινήτου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης» μπορεί να είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, που αναλαμβάνει, εκτός των άλλων, τη διαδικασία ανάρτησης ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωσή του. Ως «Διαχειριστής Ακινήτου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης» δύναται να είναι είτε ο κύριος του «Ακινήτου» ή ο επικαρπωτής ή ο υπεκμισθωτής ή τρίτος.

Για τις ανάγκες της φορολογίας των τελών χαρτοσήμου, διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

  1. i) Μισθώματα που καταβάλλονται σε «Διαχειριστές Ακινήτων» λόγω διάθεσης αυτών σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Οι «Διαχειριστές Ακινήτων» όταν διαθέτουν ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, στα πλαίσια της οικονομίας διαμοιρασμού, δεν επιβαρύνονται με τέλη χαρτοσήμου, καθώς εξ ορισμού οι μισθώσεις αυτές καλύπτουν βραχυχρόνιες στεγαστικές ανάγκες των αντισυμβαλλομένων. Κατά συνέπεια οι εν λόγω Διαχειριστές δεν έχουν υποχρέωση υπολογισμού και απόδοσης τελών χαρτοσήμου.

  1. ii) Μισθώματα που καταβάλλονται από «Διαχειριστές Ακινήτων», όταν τα πρόσωπα αυτά έχουν και την ιδιότητα υπεκμισθωτή του ακινήτου.

Όταν οι «Διαχειριστές Ακινήτων» μισθώνουν ακίνητα από τους ιδιοκτήτες τους, προκειμένου να τα διαθέσουν σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης με την ιδιότητα του υπεκμισθωτή, η αρχική συμφωνία μίσθωσης που συνάπτεται με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου υπάγεται σε τέλη χαρτοσήμου 3% (πλέον ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%) σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.