xe property news

Σαφάρι φορο-ελεγκτών για βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων

Σφίγγει σταδιακά ο φορο-ελεγκτικός κλοιός γύρω από τους ιδιοκτήτες ακινήτων που εκμισθώνουν τα ακίνητά τους σε τουρίστες μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, αν και η εφαρμογή δήλωσης των ακινήτων και των εισοδημάτων που προκύπτουν από αυτά, στο πλαίσιο της διαδικασίας βραχυχρόνιας μίσθωσης, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη να λειτουργεί, κάτι που υπολογίζεται ότι θα γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ήδη, ελεγκτές της εφορίας έχουν ξεκινήσει να προσεγγίζουν τους ιδιοκτήτες ή τους διαχειριστές των κατοικιών που ενοικιάζονται με το βράδυ, παριστάνοντας τους πελάτες. Για όσους υπάρχουν ενδείξεις ότι κρύβουν τα εισοδήματα που εισπράττουν από τη βραχυχρόνια μίσθωση των ακινήτων τους μέσω διαδικτύου, ο έλεγχος συνεχίζεται με τη διασταύρωση των στοιχείων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και στα εμβάσματα που έχουν πληρωθεί.

Στη συνέχεια οι ιδιοκτήτες των ακινήτων καλούνται από την εφορία, προκειμένου να δικαιολογήσουν τα ποσά των εμβασμάτων που απέκτησαν από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την τουριστική εκμετάλλευση των ακινήτων τους.

Να σημειωθεί, πάντως, ότι οι έλεγχοι εκτείνονται και σε παλαιότερες χρήσεις. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ειδοποίησης που εστάλη σε διαχειριστή ακινήτου σε τουριστική περιοχή της Κρήτης, προκειμένου να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με χρηματικά εμβάσματα που έλαβε στη διάρκεια του 2016 από την Airbnb για την τουριστική εκμετάλλευση ακινήτου. Σε περίπτωση κατά την οποία τόσο ο συγκεκριμένος φορολογούμενος όσο και οποιοσδήποτε άλλος δεν ανταποκριθεί στο αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ σε μη υπόχρεο τήρησης βιβλίων.

Υπενθυμίζεται ότι όλες οι συμβάσεις που συνάπτονται από την 1η Ιανουαρίου 2018 και μετά θα πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά. Σε διαφορετική περίπτωση οι διαχειριστές των ακινήτων απειλούνται με πρόστιμα έως 5.000 ευρώ.

Ο Διαχειριστής κάθε ακινήτου, το οποίο εκμισθώνεται μέσω κάποιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης, τις επόμενες ημέρες που θα ανοίξει η εφαρμογή της ΑΑΔΕ θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

 

  1. Εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής

Η Διαδικασία Εγγραφής και Οριστικοποίησης στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.aade.gr από κάθε «Διαχειριστή» με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης που διαθέτει στο TAXISnet. Ο «Διαχειριστής», στην περίπτωση που είναι και ιδιοκτήτης, προκειμένου να λάβει αριθμό εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», απαιτείται να έχει επιβεβαιωθεί ο Α.Τ.ΑΚ. που αναγράφει με τα στοιχεία που τηρούνται στα υποσυστήματα (Ο.Π.Σ. Περιουσιολόγιο) της ΔΗΛΕΔ και να αντιστοιχεί σε εμπράγματα δικαιώματα πλην της ψιλής κυριότητας, ενώ στην περίπτωση που είναι υπεκμισθωτής θα πρέπει να έχει επιβεβαιωθεί και ο αριθμός Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας που έχει συνάψει με τουλάχιστον έναν ιδιοκτήτη του ακινήτου που προτίθεται να εγγράψει.

 

  1. Υποβολή της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής ανά μισθωτή

Τα στοιχεία που καταχωρούνται στη «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» ανά βραχυχρόνια μίσθωση είναι τουλάχιστον:

−Ο αριθμός εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής»

−Το συνολικό συμφωνηθέν μίσθωμα ή το συνολικό ποσό βάσει της πολιτικής ακύρωσης

−Η επωνυμία έκαστης ψηφιακής πλατφόρμας

−Τα στοιχεία του μισθωτή, η έναρξη λήξη της μίσθωσης, και

−Ο τρόπος πληρωμής του μισθώματος.

 

  1. Ως «Ακίνητο» ορίζεται:

−Το διαμέρισμα

−Η μονοκατοικία, εξαιρουμένων των μονοκατοικιών οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες λόγω της κατάργησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας

−Οποιαδήποτε άλλη μορφή οικήματος με δομική και λειτουργική αυτοτέλεια

−Τα δωμάτια εντός διαμερισμάτων ή μονοκατοικιών. Τα «Ακίνητα» που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση δύναται να είναι ενιαίοι χώροι ή να μισθώνονται τμηματικά.

 

  1. Ως «Διαχειριστής» ορίζεται:

Ως Διαχειριστής βραχυχρόνιας μίσθωσης ορίζεται είτε ο κύριος του ακινήτου ή ο επικαρπωτής ή ο υπεκμισθωτής ή τρίτος (κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκκαθαριστής κληρονομιάς, εκτελεστής διαθήκης, σύνδικος πτώχευσης, προσωρινός διαχειριστής, μεσεγγυούχος, επίτροπος ή κηδεμόνας ή δικαστικός συμπαραστάτης ή γονέας, που ασκεί τη γονική μέριμνα κατά περίπτωση). Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής εκμισθώνει διακριτά στην πλατφόρμα περισσότερους του ενός χώρους στο ίδιο ακίνητο, θα πρέπει να αποκτά ξεχωριστό αριθμό μητρώου για κάθε έναν από αυτούς. Υπογραμμίζεται ότι για κάθε ένα ακίνητο ορίζεται ένας μόνο «Διαχειριστής».