xe property news

Τα συστήματα σκίασης εξοικονομούν ενέργεια

Η σωστή ηλιοπροστασία είναι βασική προϋπόθεση για την αποδοτική εφαρμογή κάθε άλλης τεχνικής για τον δροσισμό ενός κτιρίου, είτε αυτός είναι φυσικός είτε είναι τεχνητός. Στη πρώτη περίπτωση συνεισφέρει σημαντικά στη διατήρηση των θερμοκρασιών μέσα στους χώρους σε ανεκτά επίπεδα και συνεπώς στη βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης. Στη δεύτερη περίπτωση συνεισφέρει σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας για τον κλιματισμό του κτιρίου και στη μείωση του ηλεκτρικού φορτίου που καταναλώνεται, καθώς υπάρχει σημαντική μείωση της θερμικής επιβάρυνσης από την ηλιακή ακτινοβολία.

Η χρήση παθητικών τεχνολογιών, όπως είναι τα συστήματα σκίασης, μπορούν να μειώσουν σημαντικά το κόστος ενέργειας που απαιτεί ένα κτίριο, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα ευχάριστο περιβάλλον (συνθήκες ικανοποιητικού φωτισμού και επαρκούς αερισμού) για τους χρήστες του.

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός ηλιοπροστασίας διενήργησε πριν από ένα περίπου χρόνο μια μελέτη με τίτλο «Εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των εκπομπών CO2 από την χρήση συστημάτων σκίασης στην ΕΕ-25» (European Solar Shading Organization ES-SO).
Η μελέτη αυτή απέδειξε ότι τα συστήματα ηλιοπροστασίας έχουν την δυνατότητα να μειώσουν τις εκπομπές CO2 κατά 31Mt/a μέσω της μείωσης της ενεργειακής ζήτησης για θέρμανση και κατά 80 Mt/a μέσω της μείωσης της ενεργειακής ζήτησης για ψύξη. Η θερμοκρασία των εσωτερικών χώρων παρουσίασε μείωση πέραν των 5oC. Επίσης  ένας αριθμός μελετών που έγιναν στο Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία και Αμερική απέδειξαν ότι η σωστή και μελετημένη εφαρμογή συστημάτων σκίασης μπορεί να συνεισφέρει στην μείωση της θερμοκρασίας ενός δωματίου από 5 – 15οC. Με την χρησιμοποίηση συστημάτων εξωτερικής σκίασης μπορούμε να πετύχουμε την διαπέραση μόνο του 12% της ηλιακής ακτινοβολίας μέσα στον κτιριακό χώρο. Επιπλέον έχει διαπιστωθεί ότι η μείωση της ενεργειακής ζήτησης των κλιματιστικών για ψύξη και θέρμανση μειώνεται περίπου στο 50% και η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος μειώνεται μέχρι και 60%.

Τα «συστήματα σκίασης» ταξινομούνται σε:

 • Συστήματα εξωτερικών στοιχείων ηλιοπροστασίας.
 • Συστήματα περιεχόμενα στους υαλοπίνακες.
 • Εσωτερικά συστήματα ηλιοπροστασίας.

Επίσης διακρίνονται σε σταθερά και κινητά, γραμμικά και επιφανειακά, εποxιακά και μόνιμα, απλά και περίπλοκα, αποκλειστικά και μη.

Η ηλιοπροστασία των ανοιγμάτων εξαρτάται από τον προσανατολισμό τους. Εν γένει ο νότιος προσανατολισμός ενδείκνυται στα κτίρια στο Βόρειο Ημισφαίριο, καθώς συνδυάζει τον απαιτούμενο ηλιασμό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι (που ο ήλιος βρίσκεται πιο ψηλά στον ορίζοντα) δέχεται λιγότερη ακτινοβολία, η οποία ελαχιστοποιείται με ένα απλό οριζόντιο σκιάστρο.

Ο βόρειος προσανατολισμός δέχεται ελάχιστη ηλιακή πρόσπτωση το πρωί και το βράδυ και ενδείκνυται και αυτός για χώρους θερινής χρήσης ή με απαιτήσεις σε σταθερό φωτισμό. Αντίθετα, τα ανατολικά και δυτικά ανοίγματα δέχονται μεγάλα ποσά ηλιακής ακτινοβολίας το καλοκαίρι. Για τα ανατολικά και δυτικά παράθυρα, στα οποία οι ηλιακές ακτίνες προσπίπτουν από χαμηλά, απαιτείται σκίαση κατακόρυφου τύπου.

Πλεονεκτήματα εξωτερικής σκίασης

Η χρήση συστημάτων σκίασης στα κτίρια επιβάλλεται όταν τα επίπεδα ηλιοφάνειας στην περιοχή είναι υψηλά. Δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει πολύ υψηλό ποσοστό ηλιοφάνειας κατά την διάρκεια όλου του χρόνου γίνεται εύκολα κατανοητό ότι η χρήση συστημάτων σκίασης είναι επιβεβλημένη.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η χαμηλότερη ετήσια τιμή ηλιοφάνειας είναι λίγο μικρότερη από 2.200 ώρες ετησίως στην Ήπειρο και στην Δ. Μακεδονία και την Ροδόπη, ενώ η υψηλότερη τιμή είναι περίπου 3.100 ώρες ετησίως και παρουσιάζεται στην Ρόδο και τα Ιεράπετρα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα εσωτερικά συστήματα έχουν σκοπό την ανάκλαση της ακτινοβολίας πίσω στον υαλοπίνακα και την αποβολή της στο εξωτερικό περιβάλλον. Σε αυτή τη διαδικασία όμως ο υαλοπίνακας απορροφά ένα ποσό της ακτινοβολίας που ανακλάται από το σκίαστρο, με συνέπεια θέρμανση του χώρου.

Η εξωτερική σκίαση περιορίζει την ηλιακή ακτινοβολία πριν αυτή φτάσει στην επιφάνεια του υαλοπίνακα. Η τοποθέτηση εξωτερικών συστημάτων σκίασης εμποδίζει την άμεση ακτινοβολία να εισέλθει στον χώρο, ανακλώντας τη στο περιβάλλον. Στο εσωτερικό μεταβιβάζεται μόνο η διάχυτη ακτινοβολία

Ο σχεδιασμός ηλιοπροστασίας περιλαμβάνει μια σειρά βημάτων:

 • Καθορισμός της περιόδου κατά την οποία απαιτείται ηλιοπροστασία.
 • Προσδιορισμός των θέσεων του ήλιου στη διάρκεια της περιόδου -κυρίως στα όριά της.
 • Έλεγχος τυχόν σκιασμού από γειτονικά στοιχεία.
 • Επιλογή της μεθόδου ηλιοπροστασίας που θα εφαρμοστεί.
 • Σχεδιασμός των αντιστοίχων στοιχείων.
 • Σύγκριση του σκιασμού στη διάρκεια του έτους (θέρος-χειμώνας).
 • Εξέταση πρόσθετων συνθετικών παραμέτρων (π.χ. αισθητική, κόστος, κ.λπ.).

Εσωτερική σκίαση

Στην κατηγορία των συστημάτων εσωτερικής σκίασης, όπως για παράδειγμα στις ρολοκουρτίνες (roller blinds), μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικά υφάσματα SPC (Solar Protective Coating) που είναι κατασκευασμένα να προστατεύουν τον χώρο από τις έντονες ηλιακές ακτίνες UV (UVA, UVB).

Η εξοικονόμηση ενέργειας με τη χρήση συστημάτων σκίασης μπορεί να μεγιστοποιηθεί:

Με χρησιμοποίηση ειδικών υφασμάτων SPC (Solar Protective Coating) που θα εφαρμοστούν μπροστά από τα παράθυρα του κτιρίου. Ετσι επιτυγχάνεται σημαντική προστασία από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες UV (UVA, UVB) ενώ μειώνεται σημαντικά η ενεργειακή ζήτηση των κτιρίων πέραν του 20%.

σχόλιο

 • Αξίζει να προσθέσω πως πολλοί χρήστες αναζητούν στην εσωτερική σκίαση (στόρια, περσίδες, ρόλλερ) θερμομόνωση, αλλά πρέπει να έχουν υπόψη τους μία σοβαρή παραδοχή.
  Η εσωτερική σκίαση είναι, όπως το λέει ο τίτλος της, μέσα από το τζάμι, πράγμα που σημαίνει πως η θερμοκρασία από την ηλιακή ακτινοβολία έχει ήδη διαπεράσει το τζάμι και έχει μπει μέσα στο χώρο. Η εσωτερική σκίαση περιορίζει αυτό το θερμό αέρα να μείνει μεταξύ τζαμιού και της ίδιας της σκίασης, όμως, όπως μαθαίνουμε στη φυσική, ο ζεστός αέρας θα ανέβει και, τελικώς, θα διοχετευθεί σιγά σιγά σε όλο το δωμάτιο, μέσω του ταβανιού. Αυτό σημαίνει πως η εσωτερική σκίαση δεν μπορεί να κάνει μαγικά και ότι απλά θα καθυστερήσει το θερμό αέρα να διοχετευτεί στο χώρο.
  Μία λύση που γίνεται σε σύγχρονα σπίτια, κυρίως στο εξωτερικό, είναι πως υπάρχει μία σήτα, μονής εξόδου αέρος, στο πάνω μέρος των τζαμιών. Με αυτό τον τρόπο, ο ζεστός αέρας που ανεβαίνει μεταξύ τζαμιού και εσωτερικής σκίασης, βρίσκει δίοδο εξόδου, ανερχόμενος, οπότε και δεν διαχέεται τελικώς μέσα στο σπίτι.

Σχολιάστε το!