xe property news

Όλα τα μέτρα για τους πυρόπληκτους της Αττικής

Μέτρα για την ανακούφιση των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται έκτακτα επιδόματα, φοροελαφρύνσεις, αναστολές πληρωμών, εισφορών και πλειστηριασμών, διορισμοί στο Δημόσιο, αλλά και η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ του 2018.

Παράλληλα ανακοινώθηκε παροχή ετήσιας επιχορήγησης 1.200 ευρώ σε κάθε πληγείσα οικογένεια για την κάλυψη των πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών της αναγκών ανεξαρτήτως παρόχου, καθώς και διαγραφή αδειών κυκλοφορίας οχημάτων που καταστράφηκαν ώστε να μην χρεωθούν τα τέλη κυκλοφορίας, τα τέλη διαγραφής ή άλλο διοικητικό πρόστιμο.

Πιο αναλυτικά, θα χορηγηθεί εφάπαξ έκτακτο επίδομα στους πληγέντες που θα καταβληθεί μετά την καταγραφή των ζημιών:

 • 000 ευρώ σε οικογένειες ή φυσικά πρόσωπα
 • 000 ευρώ για τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες
 • 000 για επιχειρήσεις.
 • Επιπλέον για την ενίσχυση ανέργων και συνταξιούχων προβλέπεται:
 • εφάπαξ επίδομα ανεργίας περίπου 650 ευρώ για όσους ανασταλεί η εργασία τους μετά την καταστροφή της επιχείρησης εξαιτίας της πυρκαγιάς
 • εφάπαξ καταβολή έκτακτου βοηθήματος ίσο με 2 μηνιαίες συντάξεις στους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ
 • επίσπευση αιτήσεων συνταξιοδότησης που έχουν καταβληθεί ή θα καταβληθούν έως τις 31/9/2018.

Επίσης για τη ενίσχυση των οικογενειών των θυμάτων θα δοθούν:

 • 000 ευρώ στο ή τη σύζυγο ή, αν δεν υπάρχει, στον πλησιέστερο συγγενή του θανόντος.
 • Μηνιαίο επίδομα 1.000 ευρώ ανά ανήλικο τέκνο του θανόντος έως την ενηλικίωση ή, αν σπουδάζουν, έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους.
 • Αν τα τέκνα του θανόντος εισαχθούν φέτος σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ήδη φοιτούν σε κάποιο, μετεγγράφονται στο πλησιέστερο στην κατοικία τους.
 • Όσα τέκνα θανόντος συμμετείχαν στις Πανελλήνιες εξετάσεις 2017-2018, ο βαθμός τους προσαυξάνεται κατά 20% και εισάγονται ως υπεράριθμοι στις σχολές.
 • Ένα συγγενικό πρόσωπο, πρώτου ή δεύτερου βαθμού ή σύζυγος του θανόντος αποκτά δικαίωμα διορισμού σε φορείς της γενικής κυβέρνησης.
 • Δικαίωμα διορισμού αποκτούν και άτομα που υπέστησαν αναπηρία 67% και άνω λόγω πυρκαγιάς.
 • Η Βουλή θα χορηγήσει εφάπαξ ειδικό βοήθημα στο παιδί κάθε θύματος της πυρκαγιάς, το ύψος του οποίου θα αποφασιστεί μετά την καταγραφή.

 

Μέτρα άμεσης φορολογικής ελάφρυνσης

 

Για τους φορολογούμενους που υπάγονται στη Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και στη Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας:

 • Παράταση υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017 έως και 30 Οκτωβρίου 2018.
 • Καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017 σε 3 μηνιαίες δόσεις, με πρώτη δόση έως 31 Οκτωβρίου 2018, δεύτερη δόση έως και 30 Νοεμβρίου 2018 και τρίτη και τελευταία δόση έως και 31 Δεκεμβρίου 2018.
 • Παράταση υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2017 έως και 30 Οκτωβρίου 2018.
 • Καταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2017 σε 3 μηνιαίες δόσεις, με πρώτη δόση έως και 31 Οκτωβρίου 2018, δεύτερη δόση έως και 30 Νοεμβρίου 2018 και τρίτη και τελευταία δόση έως και 31 Δεκεμβρίου 2018.
 • Παράταση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, των οποίων η προθεσμία έληγε την 31 Ιουλίου 2018, έως και 30 Οκτωβρίου 2018 με αντίστοιχη παράταση καταβολής του φόρου.
 • Παράταση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων έως και 31 Οκτωβρίου 2018.
 • Παράταση για την υποβολή μεταβολών στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9), τα οποία επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές έως τέλος του τρέχοντος έτους.
 • Αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, που έληξαν ή θα λήξουν εντός εξαμήνου από την έκδοσή της.
 • Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ του έτους για τα ακίνητα που βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές και έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα.

 

Μέτρα για δανειολήπτες, πλειστηριασμούς

 

 • Αναστολή υποχρεώσεων καταβολής δόσεων για δανειολήπτες εξ’ ιδίων κεφαλαίων του τ. ΟΕΚ για χρονικό διάστημα έως 36 μήνες, χωρίς επιβάρυνση.
 • Παράταση του χρόνου υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις των δανειοληπτών εξ’ ιδίων κεφαλαίων του τ. ΟΕΚ, όπως έχουν ορισθεί με βάση τη σχετική Υ.Α., για χρονικό διάστημα έως 12 μήνες, με έναρξη παράτασης από τις 19/12/2018.
 • Αναστολή πλειστηριασμών για τους πληγέντες από την πυρκαγιά από σήμερα μέχρι την 30/9/2019.

 

Μέτρα στήριξης δανειοληπτών ΟΕΚ

 

 • Αναστολή υποχρεώσεων καταβολής δόσεων για δανειολήπτες εξ’ ιδίων κεφαλαίων του τ. ΟΕΚ για χρονικό διάστημα έως 36 μήνες, χωρίς επιβάρυνση.
 • Παράταση του χρόνου υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις των δανειοληπτών εξ’ ιδίων κεφαλαίων του τ. ΟΕΚ, όπως έχουν ορισθεί με βάση τη σχετική Υ.Α., για χρονικό διάστημα έως 12 μήνες και με έναρξη παράτασης από τις 19/12/2018.

 

Μέτρα άμεσης ασφαλιστικής ελάφρυνσης για τις επιχειρήσεις και τους ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στις πυρόπληκτες περιοχές

 

 • Αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών, δόσεων εκκαθάρισης και δόσεων ρυθμίσεων ως 31/12/2018.
 • Για τις δόσεις εκκαθαρίσεων που τίθενται σε αναστολή εξοφλούνται μετά την 1/1/2019 σε αντίστοιχες μηνιαίες δόσεις.
 • Δόσεις ρυθμίσεων που τίθενται σε αναστολή εισπράττονται στο τέλος της ρύθμισης σε αντίστοιχες μηνιαίες δόσεις.
 • Κεφαλαιοποιούνται οι καθυστερούμενες μέχρι το τέλος του προηγούμενου της καταστροφής μήνα ασφαλιστικές εισφορές μετά των πρόσθετων τελών, τόκων προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.
 • Όσοι βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης οφειλής διατηρούν τη ρύθμιση σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των δόσεων.
 • Αναστέλλεται η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) και καταβολή τρεχουσών εισφορών για 6 μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα της καταστροφής, χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων.
 • Οι παραπάνω εισφορές εξοφλούνται σε 12-24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή.
 • Στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ και στα εξαρτώμενα μέλη χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα μέχρι 31/12/2018 χωρίς προϋποθέσεις, η δε χορήγηση των προβλεπομένων παροχών – επιδομάτων καταβάλλεται άμεσα, χωρίς την τήρηση χρονολογικής σειράς.
 • Επιμήκυνση των δόσεων οφειλετών συνταξιούχων που ρυθμίζονται – αποπληρώνονται μέσω της σύνταξής τους από τις 40 δόσεις, που ισχύει σήμερα, στις 60 δόσεις. Το μέτρο αυτό θα αφορά τους υποψήφιους συνταξιούχους που δεν έχει απονεμηθεί ακόμα η σύνταξη τους, αλλά και τους υφιστάμενους συνταξιούχους που εμπίπτουν στην εν λόγω ρύθμιση.