Αγορά Ακινήτου Οδηγός για εκμισθωτές Οδηγός για μισθωτές

Eνεργειακό πιστοποιητικό – Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Υποχρεωτική είναι από 1η Ιανουαρίου η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ακόμη και για την ενοικίαση ή την πώληση μιας μικρής γκαρσονιέρας ή ενός studio λίγων τετραγωνικών μέτρων. Έως και το τέλος το φετινού χρόνου την υποχρέωση αυτή είχαν οι ιδιοκτήτες όλων των ακινήτων, τα οποία ενοικιάζονται ή πωλούνται στη χώρα, εφόσον όμως ήταν μεγαλύτερα των 50 τ.μ. (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια κ.λπ.).

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι από τις 9 Νοεμβρίου 2015, σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).

Την ίδια ώρα, η πρόσφατη νομοθεσία (νόμος 4122/2015) που αφορά τα ενεργειακά πιστοποιητικά κτιρίων προβλέπει πως σε όλες τις εμπορικές διαφημιστικές καταχωρήσεις στον Τύπο και το διαδίκτυο για τη διάθεση προς πώληση ή προς μίσθωση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας που διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, απαιτείται η αναγραφή του δείκτη ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή κατηγορία) του κτιρίου, όπως αυτός προκύπτει από το ΠΕΑ.

Παράλληλα, από το νέο έτος, καθίσταται υποχρεωτική η ανά πενταετία επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης των κτιρίων, εφόσον αυτά διαθέτουν συστήματα με λέβητες ονομαστικής ισχύος από 20 έως 100 kW και ανά 2 χρόνια αν τα κτίρια διαθέτουν λέβητες ισχύος υψηλότερης των 100 kW (ή ανά 4 χρόνια αν χρησιμοποιούν ως καύσιμο το φυσικό αέριο).

Σε ό,τι αφορά το κόστος για την ενεργειακή επιθεώρηση ενός ακινήτου, αυτό είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους εξειδικευμένους επιθεωρητές και κυμαίνονται ανάλογα με την επιφάνεια του ακινήτου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης είναι τα εξής:

Α. Για ακίνητα πριν το 1983 (ανέγερση πριν από 14/3/1983)

•Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου).
•Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει δήλωση). Να σημειωθεί ότι για τη διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.
Διευκρίνιση: Για τη διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.
•Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος/Σκαρίφημα (προαιρετικό).
•Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό).
•Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό).
•Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου) (προαιρετικό).

Β. Για ακίνητα μετά το 1983 (ανέγερση μετά από 14/3/1983)

•Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου).
•Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει δήλωση). Να σημειωθεί ότι για τη διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.
•Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας.
•Αντίγραφο αίτησης ρύθμισης ημιυπαίθριων χώρων (εάν έχει πραγματοποιηθεί αίτηση).
•Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος/Σκαρίφημα (προαιρετικό).
•Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό).
•Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό).
•Μελέτη Θερμομόνωσης (προαιρετικό)
•Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου) (προαιρετικό).

Σχολιάστε το!