Οδηγός για εκμισθωτές Οδηγός για μισθωτές Οδηγός για φοιτητές

Οδηγός ενοικιαστή :15+3 συμβουλές για τις μισθώσεις κατοικιών

Σε λίγες ημέρες, χιλιάδες παιδιά που πέτυχαν στις Πανελλήνιες θα ξεκινήσουν ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους, αυτό των φοιτητικών χρόνων. Για πολλούς, η φοιτητική ζωή θα συνδεθεί και μ’ ένα καινούργιο σπίτι μακριά από την οικογενειακή εστία. Τι θα πρέπει να γνωρίζει ένας νέος ενοικιαστής για το καθεστώς των μισθώσεων; Είναι νόμιμη η προκαταβολή σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών; Πόσο είναι το χαρτόσημο και ποιος το πληρώνει; Ποιος είναι ο συμβατικός χρόνος διάρκειας της μίσθωσης; Αυτές και πολλές άλλες απαραίτητες πληροφορίες παρουσιάσε  το My Home Αυγούστου, συγκεντρωμένες σε έναν εύχρηστο οδηγό 18 σημείων.

Τα κύρια στοιχεία, λοιπόν, που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι φοιτητές κατά τη μίσθωση κατοικίας είναι τα εξής:

1. Στις μισθώσεις κατοικιών, το ύψος του μισθώματος διαμορφώνεται ελεύθερα και δεσμεύει και τις δύο πλευρές.

2. Το συμβόλαιο πρέπει να υπογράφεται με τον ιδιοκτήτη της κατοικίας ή τον πληρεξούσιό του. Οι προφορικές συμφωνίες δεν έχουν καμιά ισχύ.

3. Να μην προκαταβάλλουν ούτε ένα ευρώ σε διάφορες δήθεν εταιρείες συμβούλων ακινήτων ή παροχής υπηρεσιών, οι οποίες αυτήν την περίοδο εξαπατούν τους ανυποψίαστους φοιτητές και θησαυρίζουν σε βάρος τους.

4. Να απευθύνονται σε νόμιμους κτηματομεσίτες για εξεύρεση κατοικίας, οι οποίοι εξοφλούνται μετά το πέρας του συμβολαίου της μίσθωσης.

5. Η μίσθωση κατοικίας ισχύει τουλάχιστον για τρία χρόνια, ακόμη κι αν έχει συμφωνηθεί μικρότερος ή αόριστος χρόνος.

6. Η παλαιότερη νομοθεσία για τις μισθώσεις ακινήτων προέβλεπε δυνατότητα αύξησης του ενοικίου, μετά την πάροδο τριών ετών. Αυτή η πρόβλεψη δεν ισχύει πλέον. Από το 2010, το δικαίωμα του ιδιοκτήτη να αυξήσει το ενοίκιο δεν ισχύει, εκτός βέβαια εάν υπάρχει ειδική αναφορά στο συμβόλαιο.

7. Ο ιδιοκτήτης έχει την υποχρέωση να παραδώσει στο νέο ενοικιαστή την κατοικία κατάλληλη για τη χρήση που συμφωνήθηκε.

8. Προκαταβολή του ενοικίου επιτρέπεται μόνο για τον τρέχοντα μήνα.

9. Απαγορεύεται η καταβολή εγγύησης να είναι μεγαλύτερη από δύο ενοίκια.

10. Ο ιδιοκτήτης φέρει τα βάρη του μισθίου (π.χ. φόρους ιδιοκτησίας).

11. Ο ιδιοκτήτης αποδίδει στον ενοικιαστή τις αναγκαίες δαπάνες που αυτός έκανε στο μίσθιο.

12. Ο ενοικιαστής δεν ευθύνεται για φθορές ή μεταβολές που οφείλονται στη συμφωνημένη χρήση.

13. Η καθυστέρηση καταβολής των δαπανών κοινοχρήστων έχει τα αποτελέσματα καθυστέρησης του ενοικίου. Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στο διαχειριστή, μετά από απόφαση της Γενική Συνέλευσης του κτιρίου, να προχωρά άμεσα σε δικαστικές ενέργειες, προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα της οικοδομής και να επιτύχει τη λειτουργία της οικοδομής.

14. Η μίσθωση ορισμένου χρόνου λήγει μόλις περάσει το διάστημα αυτό, χωρίς να απαιτείται τίποτε άλλο. Μάλιστα θεωρείται ότι ανανεώνεται για αόριστο χρόνο όταν, μετά την παρέλευση του συμφωνημένου χρόνου, ο μεν ενοικιαστής εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την κατοικία, ο δε ιδιοκτήτης δεν εναντιώνεται.

15. Η μίσθωση αόριστης διάρκειας, μετά την παρέλευση της τριετίας, λήγει με καταγγελία του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή. Να σημειωθεί ότι μοναδική προϋπόθεση για την καταγγελία μίσθωσης κύριας κατοικίας από τον εκμισθωτή είναι η παρέλευση τριετίας από την έναρξή της. Καταγγελία για ιδιοκατοίκηση δεν υφίσταται πλέον.

16. Ο ενοικιαστής, κατά τη λήξη της μίσθωσης, έχει υποχρέωση να αποδώσει την κατοικία στην κατάσταση που την παρέλαβε.

17. Από 1.1.2008 το χαρτόσημο έχει καταργηθεί (ν. 3522/06 παρ. 4 του άρθρου 3, ΦΕΚ 276/Β/06). Προσοχή: η κατάργηση αφορά μόνο τις κατοικίες, το χαρτόσημο της επαγγελματικής μίσθωσης εξακολουθεί να είναι 3,6%.

18. Ο νέος ενοικιαστής καλό θα είναι να ενημερωθεί για το ποσοστό που θα πληρώσει στα κοινόχρηστα, όπως και για άλλες δαπάνες, πριν την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης.

Σχολιάστε το!