slider Εργασία

Απαιτούνται νέες δεξιότητες γιατί οι περισσότερες γνώσεις απαξιώνονται

milll

Συνέντευξη µε τη Μάρθα Μυλωνά,

Πρόεδρο ΣΔΑΔΕ & Διευθύντρια
Ανθρώπινου Δυναµικού Οµίλου DDB

«Σταδιακά η αγορά εργασίας µετακινείται σε νέες θέσεις εργασίας που δεν υπήρχαν στο παρελθόν, αλλά και σε νέες δεξιότητες που απαιτούνται στην περίοδο αυτή», επισηµαίνει η κα Μάρθα Μυλωνά, Πρόεδρος του Συνδέσµου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Ελλάδος (ΣΔΑΔΕ).

Κα Μυλωνά, τι πρωτοβουλίες έχει αναλάβει ο ΣΔΑΔΕ για να στηρίξει τα μέλη του που έχουν χάσει τη δουλειά τους;

Καταρχήν ο ΣΔΑΔΕ προσπαθεί µέσω των επαφών του να συστήσει άνεργα µέλη του σε Εταιρείες Επιλογής Στελεχών και φυσικά να τους πληροφορήσει για κάθε άνοιγµα θέσης εργασίας που γνωρίζει. Επίσης, τα άνεργα µέλη του ΣΔΑΔΕ µπορούν να παρευρίσκονται σε όλες τις εκδηλώσεις του χωρίς κόστος, µε στόχο να µπορούν να διατηρούν ένα δίκτυο επαφών ενεργό κατά την περίοδο αναζήτησης εργασίας.

Παράλληλα, µε τη στήριξη της ΚΑΡΙΕ­ΡΑ ΑΕ, έχουµε αναλάβει από τον Ιούλιο του 2012 µια καινοτόµο πρωτοβουλία για την εργασία, µε εθελοντές στελέχη του HR, µέλη του ΣΔΑΔΕ. Η πρωτοβουλία αφορά στη στήριξη του δικαιώµατος της εργασίας, µέσω της παροχής δωρεάν εκπαίδευσης σε άνεργα στελέχη ή νέους ανέργους.

Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα σε ανέργους να έρθουν σε επαφή µε επαγγελµατίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού, οι οποίοι σε εθελοντική βάση θα προσφέρουν εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία από την αγορά εργασίας.

Η εκπαίδευση γίνεται µε τη µορφή workshop (3-4 ώρες) πάνω σε 2 ενότητες (1η ενότητα: Τεχνικές αναζήτησης εργασίας, 2η ενότητα: Ενδυνάµωση και διαχείριση της αλλαγής) από τους ήδη εκπαιδευµένους συναδέλφους, οι οποίοι πέραν του θεωρητικού µεταφέρουν και τις προσωπικές τους εµπειρίες. Μέχρι τώρα πάνω από 1.300 άνεργοι έχουν συµµετάσχει σε αυτές τις εκπαιδεύσεις.

Από την εμπειρία σας ως HR, ποια θα λέγατε ότι είναι τα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας και ποιο το προφίλ του ιδανικού υποψηφίου την επόμενη μέρα;

Σταδιακά, η αγορά εργασίας µετακινείται σε νέες θέσεις εργασίας που δεν υπήρχαν στο παρελθόν, αλλά και σε νέες δεξιότητες που απαιτούνται στην περίοδο αυτή. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι το µεγαλύτερο µέρος των γνώσεών µας απαξιώνεται σε λίγα µόλις χρόνια από την απόκτηση των σχετικών πτυχίων. Για να ενταχθεί λοιπόν ένας απόφοιτος στην αγορά εργασίας, αλλά και για να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά του, πρέπει να επενδύει συνεχώς και σοβαρά στην αναβάθµιση των γνώσεών του και να διαφοροποιείται από την πλειονότητα. Π.χ. µερικά χρόνια πριν, τα γαλλικά ήταν από τις καλές επιλογές των περισσότερων σηµερινών στελεχών. Σήµερα, η οικονοµία µας αναµένει την ανάπτυξη από την Ανατολή. Τα ρωσικά ή και άλλες σλαβικές γλώσσες, λόγω ανάπτυξης των εξαγωγών στις βαλκανικές χώρες, µπορούν να αποτελέσουν ένα ισχυρό χαρτί στα χέρια ενός αποφοίτου, χωρίς επαγγελµατική εµπειρία. Επίκαιρα προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και επαγγελµατική γνώση των social media µπορούν να προσφέρουν µεγάλο ορίζοντα επαγγελµατικών ευκαιριών.

Δυστυχώς, τα πανεπιστήµιά µας εκπαιδεύουν ακόµη νέους για να γίνουν δικηγόροι, οικονοµολόγοι, µηχανικοί και γιατροί. Για να µπορέσουν να είναι ανταγωνιστικά θα πρέπει να αναπτύξουν καινοτόµα προγράµµατα σπουδών. Οι νέοι σήµερα αγκαλιάζουν τις αλλαγές, τις θέλουν και προσβλέπουν σ’ αυτές.

Στο TEDx academy o καθηγητής του Βοston Universtiy, σε Ιnformation Systems Technology, Chris Delarokas, ανέφερε ότι στο µέλλον ο σπουδαστής θα φτιάχνει ο ίδιος το portfolio των σπουδών του, επιλέγοντας τα µαθήµατα που του χρειάζονται από διαφορετικά πανεπιστήµια για να πάρει µια συγκεκριµένη εξειδίκευση. Η αξία του λοιπόν θα δηµιουργείται από συνδυασµό γνώσεων και εµπειριών.

Καθώς οι θέσεις εργασίας σε όλους τους τοµείς και σε όλα τα επίπεδα περιπλέκονται, οι εταιρείες χρειάζονται πλέον στελέχη, που πέρα από τις ακαδηµαϊκές τους γνώσεις θα µπορούν να σκέφτονται γρήγορα, να επικοινωνούν, να συνεργάζονται µε διαφορετικής κουλτούρας άτοµα, να έχουν ακεραιότητα και να εξελίσσονται συνεχώς.

της Μίνας Μπαγιώτα

Σχολιάστε το!