Εχουμε παρατηρήσει ότι οι χρήστες μας δεν επιλέγουν ….”μονοκούκι”.  Κάθε μέρα υποβάλλονται αιτήσεις μέσω του xe energy προς πολλούς – μέχρι και έξη διαφορετικούς παρόχους.
Αυτό ενισχύει  το μήνυμα μας – ότι ο κατάλληλος πάροχος δεν είναι ο ίδιος για όλους τους καταναλωτές.  Αυτό γιατί η φθηνότερη πρόταση διαφέρει ανάλογα με το προφίλ κατανάλωσης και το τιμολόγιο. Άλλος προμηθευτής είναι ο φθηνότερος αν έχετε νυκτερινό άλλος αν δεν έχετε. Άλλος αν έχετε μεγάλη κατανάλωση, άλλος αν έχετε μικρή.
Φαίνεται όμως ότι υπάρχουν καταναλωτές που δεν προτιμούν πάντα το φθηνότερο για αυτούς τιμολόγιο. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της αξιολόγησης των παρόχων του xe energy, το ποσοστό που δηλώνει ότι άλλαξε πάροχο για άλλο λόγο εκτός της τιμής είναι περίπου  20%. Το 10% δηλώνει ότι άλλαξε επειδή του προσφέρθηκε κάποια πρόσθετη υπηρεσία και το υπόλοιπο 10% γιατί η εξυπηρέτηση από τον προηγούμενο πάροχο δεν ήταν ικανοποιητική.
Σ’ αυτό το 20% των καταναλωτών που αλλάζουν για άλλο λόγο εκτός της τιμής είμαστε σίγουροι ότι εστιάζουν την προσοχή τους τα αρμόδια στελέχη των εναλλακτικών παρόχων. Αυτοί αποτελούν το πραγματικά ενδιαφέρον “πεδίο μάχης”!