Χρυσή Ευκαιρία Α.Ε. – Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2016

 

(Κατεβάστε το PDF).